nieuws

CDFD versnelt inzageproces: één toezichthouder op vijf gezakten

Branche

Het CDFD wil dat gezakte examenkandidaten hun Wft- of PE-plus examen eerder kunnen inzien. De wachttermijn is nu ongeveer zes weken. Dat komt vooral doordat één toezichthouder één inzagekandidaat in de gaten moet houden. Dat verandert: er komt straks één toezichthouder op vijf gezakten.

Erik Mulder, hoofd stafbureau van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, legt uit dat de vertrouwelijkheid van de vragen voorop staat. “Kandidaten die om inzage vragen, mogen geen foto’s maken van de vragen, of alles overschrijven. Er kijkt dus een toezichthouder mee.”

Uniek
Inzagekandidaten mogen alleen de vragen inzien die ze fout beantwoord hebben en het is niet de bedoeling dat ze ook andere vragen onder ogen krijgen, legt Mulder uit. “Dankzij een recente aanpassing is het niet langer mogelijk dat inzagekandidaten zelf in het systeem gaan grasduinen. De toezichthouder kan straks het gemaakte examen klaarzetten zonder dat de kandidaat verder ergens bij kan. Daarom kan één toezichthouder straks op vijf kandidaten tegelijk toezicht houden.” De wachttijd zal daardoor volgens hem naar twee tot drie weken worden teruggebracht. “Al is het de vraag of dat zo blijft, want we verwachten grote aantallen examens de komende tijd.”

Verzoeken
Vanaf 1 februari zijn er 24.319 Wft- examens afgenomen, vertelt Mulder. Het aantal verzoeken om inzage is ongeveer tien procent van het aantal gezakten, zegt hij. Niet alle gezakten komen voor inzage in aanmerking: het behaalde cijfer moet minimaal een 4 zijn. Inzage vindt plaats op de drie toetslocaties van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): Rijswijk, Zwolle en Eindhoven.

Kostbaar
Het aantal inzagelocaties uitbreiden is volgens Mulder te kostbaar. “Er komt best wat bij kijken. Je hebt lockers nodig om maar wat te noemen, mensen moeten hun apparatuur inleveren. Kandidaten vragen weleens of de inzage niet gewoon digitaal kan, met een inlogcode. Maar wij weten niet wie er nog meer meekijkt achter de laptop. Straks is het een opleider die alle vragen wil hebben om zo een mooi oefenexamen samen te stellen. Dat is niet de bedoeling.”

Reageer op dit artikel