nieuws

Belg wisselt voortaan makkelijker van tussenpersoon

Branche

De Belgische verzekeringsmarkt heeft afscheid genomen van het zogenoemde plaatsingsmandaat: een verplichte opzeggingsprocedure die het voor verzekeringnemers ingewikkeld maakte om met een andere tussenpersoon te gaan samenwerken. Het Belgische vakblad Verzekeringswereld spreekt van een revolutie.

Belg wisselt voortaan makkelijker van tussenpersoon

In de oktobereditie van het vakblad worden de oude en de nieuwe situatie uitgelegd. Wanneer een Belgische verzekeringnemer voorheen met een andere tussenpersoon wilde samenwerken moest hij een plaatsingsmandaat sturen naar de verzekeraar. Dat mandaat bracht mee dat het lopende contract werd stopgezet en een nieuw contract met dezelfde voorwaarden werd opgemaakt. Dat was nodig om het recht op commissieloon van de oude naar de nieuwe tussenpersoon over te dragen. “Maar betekende dus dat de verzekeringsnemer een contract moest opzeggen terwijl dat eigenlijk niet zijn bedoeling was”, aldus het vakblad.

Commissieloon
Het nieuwe systeem, met ingangsdatum 8 oktober 2014, ontkoppelt de overdracht van het beheer van het contract en het recht op commissie. De verzekeringsnemer loopt daardoor niet langer het risico dat hij tijdelijk niet verzekerd is, het verzekeringscontract van de klant blijft gewoon verder lopen.

Discretie
De melding verloopt voortaan via een standaardformulier: een bericht van wijziging. Als dat minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag van de overeenkomst verzonden is, wordt het recht op commissieloon op de datum van die vervaldag overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon. De vorige tussenpersoon kan aan de verzekeraar een kopie vragen van het bericht. Hij krijgt dan een kopie zonder vermelding van de nieuwe tussenpersoon, dit vanwege de zogenoemde ‘discretieplicht’.

Eensgezind
De federaties van verzekeringstussenpersonen (FVF, Feprabel en BVVM) en de beroepsvereniging van verzekeraars (Assuralia) hebben jarenlang gediscussieerd over een wijziging van het systeem en staan eensgezind achter de nieuwe werkwijze, aldus Verzekeringswereld,

Reageer op dit artikel