nieuws

Bart Combée: ‘Adviseurs nog niet klantvriendelijk genoeg’

Branche

“Het nieuwe zuivere marktmodel dat wordt beoogd met de invoering van het provisieverbod, is er in een aantal opzichten nog niet. Mijn hoop is dat adviseurs zich meer en meer in de geest van het nieuwe model zullen gedragen.” Dat schrijft Bart Combée, algemeen directeur van de Consumentenbond in de rubriek De Gids van am:magazine.

Bart Combée: ‘Adviseurs nog niet klantvriendelijk genoeg’

Combée is optimistisch over de taakopvatting van de financieel adviseur, maar vindt dat er nog een hele weg te gaan is voordat de beroepsgroep zich ‘in zijn geheel klantvriendelijk genoeg gedraagt’. Hij verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar de uitwerking van het provisieverbod. “Er wordt geen provisie meer uitbetaald, maar een aantal andere relaties met verzekeraars en banken zijn in stand gebleven. En naar onze smaak kan de adviseur de consument daarover niet duidelijk genoeg informeren. Adviseurs hebben bijvoorbeeld met een of meer aanbieders een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Of een verzekeraar of bank is aandeelhouder in de firma. Als adviseurs consumenten een aanbeveling doen voor een concreet financieel product, is er een gerede kans dat niet alle aanbieders in de vergelijking zijn meegenomen. Wij vinden dat de consument zulke informatie zo vroeg mogelijk moet krijgen, en in ieder geval voordat hij of zij beslist wie de adviesopdracht wordt gegund.”

Abonnement
Ook is hij kritisch op serviceabonnementen. “Consumenten hebben goede redenen om argwanend te staan tegenover een van de nieuwe verdienmodellen die financieel adviseurs sinds de invoering van het provisieverbod aanprijzen; het zogeheten serviceabonnement. Daar krijgen wij klachten over.”

Zuiver
Het nieuwe zuivere marktmodel is er in een aantal opzichten dus nog niet, concludeert Combée. “Mijn hoop is dat adviseurs zich meer en meer in de geest van het nieuwe model zullen gedragen. Natuurlijk moet dit ook voor aanbieders van financiële producten gelden. Als verzekeraars en banken consumenten advies geven, zullen ze een eerlijke prijs in rekening moeten brengen, waarbij ze alle kosten doorberekenen en niets meer in het product versleutelen. Anders is er geen sprake van een eerlijk speelveld.”

Onafhankelijk
De financieel dienstverlener die met zijn tijd meegaat, het klantbelang echt centraal stelt, en eerlijk inzicht geeft in zijn toegevoegde waarde, kan de concurrentiestrijd met banken en verzekeraars volgens mij prima aan, schrijft Combée. “Bijvoorbeeld als consumenten zien dat de adviseurs een selectie kunnen maken uit meer producten van verschillende aanbieders. Een van de grotere ketens van advieskantoren stelt dat consumenten voor een onafhankelijk advies hogere advieskosten betalen, maar uiteindelijk wel goedkoper uit zijn. Bij advies gaan de kosten voor de baten uit. Het is aan de financieel adviseur om deze boodschap voor het voetlicht te brengen. Ik denk dat veel consumenten willen luisteren.”

De bijdrage van Combée staat in nummer 6 van am:magazine. In de rubriek De Gids geven opinieleiders hun visie op de toekomst van de verzekeringsbranche.

Reageer op dit artikel