nieuws

AFM zoekt sparringpartners voor agenda 2015

Branche

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een oproep gedaan om te reageren op de voorlopige plannen die de toezichthouder voor 2015 op de kalender heeft gezet. Mensen met een suggestie kunnen die tot 11 november opsturen.

AFM zoekt sparringpartners voor agenda 2015

In april vroeg de AFM al aan de markt om mee te denken over de plannen voor het komende jaar. Daarop kreeg de toezichthouder 40 reacties. Daarnaast voerde de AFM gesprekken met verschillende marktpartijen en brancheorganisaties. Op basis van die gesprekken kwam de toezichthouder tot een negental thema’s waarop hij zich gaat focussen in 2015. De plannen zijn ten opzichte van 2014 aangepast naar aanleiding van de marktontwikkelingen. Het gaat om de volgende punten:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter
  • Kwaliteit van vermogensopbouw is beter
  • Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend
  • Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

Adviserend Panel
De AFM gaat de conceptagenda op 27 oktober bespreken met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, maar is ook benieuwd naar wat financieel dienstverleners en consumenten hebben te zeggen over de thema’s. Zij kunnen mailen naar focus@afm.nl of reageren via LinkedIn of Facebook.

Reageer op dit artikel