nieuws

AFM: ‘Schikken kan interessant zijn voor overtreders’

Branche

Het kan voor overtreders interessant zijn om te schikken, zeker nu boetebedragen steeds hoger worden. AFM-toezichthouder Johannes de Jong pleit in het Tijdschrift voor Sanctierecht en Compliance dan ook voor een AFM-brede schikkingsbevoegdheid.

Al in 2003 werd er gesproken over een wettelijke schikkingsbevoegdheid voor de AFM. Maar destijds vroeg de wetgever zich af of een schikking wel voldoende aantrekkelijk zou zijn voor overtreders. De Jong: “Het is van belang die gedachte in de tijd te plaatsen, omdat in 2003 de AFM aanzienlijke lagere boetes kon opleggen. Zo gold in 2003 een hoogste boetebedrag van € 87.125. In augustus 2009 is het huidige hoogste boetebedrag gaan gelden van € 2 miljoen. Met de komst van een aantal Europese verordeningen in 2016, zullen de boetemaxima voor een heel aantal overtredingen wederom significant stijgen.”

Britten
De Jong verwijst naar de Britse collega-toezichthouder FCA die een ruime schikkingsbevoegdheid heeft. “Kort gezegd heeft de FCA gedurende ieder moment van het onderzoek de mogelijkheid om een schikking aan te bieden, waarmee tegen betaling verder handhavend optreden kan worden voorkomen. Uitgangspunt bij de hoogte van het schikkingsbedrag is het bedrag dat de FCA anders als boete zou opleggen, maar om een schikking aantrekkelijker te maken dan een boete past de FCA een korting toe van 10, 20 of 30 procent.”

Kostbaar
De Jong schrijft dat met een schikking langlopende en kostbare procedures kunnen worden voorkomen door partijen die zich realiseren dat hun zaak weinig sterk is. “Een korting op het boetebedrag kan dan bijdragen aan het over de streep trekken van deze overtreders.” Ook zullen bepaalde partijen sneller schoon schip kunnen maken. “Als dit vergunninghoudende partijen zijn, die van het leveren van financiële diensten afhankelijk zijn, dan kan schikken interessant zijn. Deze partijen zullen in de regel snel schoon schip willen maken, mede omdat negatieve media-aandacht in korte tijd de business van deze partijen kan raken.”

Aanbieders
De Jong vermoedt dat banken, verzekeraars en andere grote partijen minder snel zullen willen schikken. “Zij zullen bij enige door hen gepercipieerde marge bereid zijn de zaak volledig uit te procederen. Daarbij kan het verstrijken van de tijd door hen soms juist als een voordeel worden ervaren. Het voordeel van een schikking moet dan uit een andere hoek komen.” Maar dat voordeel ziet hij wel. “Per 1 augustus 2014 gaat een nieuw Wft-breed publicatieregime gelden, waarbij bij iedere stap van partijen gedurende een procedure een publicatie volgt. Dat betekent dat een zaak potentieel jaren lang op media-aandacht kan rekenen. Schikken leidt slechts tot één enkele publicatie.”

Reageer op dit artikel