nieuws

Supply chain is zo sterk als de zwakste schakel

Branche

Bedrijven hebben vaak nauwelijks grip op de risico’s in hun toeleveringsketen. Bij incidenten betalen zij een hoge prijs, waarschuwt supply chain expert Tom Teixeira.

Supply chain is zo sterk als de zwakste schakel

De tsunami in Japan en de overstromingen in Thailand in 2011 waren een wake-up call voor menig risk manager. De levering van materialen en onderdelen uit de getroffen landen stokte.  Producenten in de hele wereld kwamen in de problemen omdat ze niet of veel minder konden leveren aan hun klanten. Het natuurgeweld legde feilloos de kwetsbaarheid van de mondiale toeleveringsketen bloot.

‘Bedrijven zijn nog altijd kwetsbaar voor de zeer reële risico’s die samenhangen met problemen in de toeleveringsketen’

Sindsdien hebben bedrijven stappen gezet om hun supply chain risico’s beter te beheersen, zegt Tom Teixeira, Managing Director van adviesbureau Alvarez & Marsal. Maar dat is niet genoeg, waarschuwt hij. “Bedrijven zijn nog altijd kwetsbaar voor de zeer reële risico’s die samenhangen met problemenin de toeleveringsketen.” Teixeira, specialist op het gebied van supply chain risk, sprak op het ACE Benelux Risk Forum 2014 op Nyenrode Business Universiteit.

Blindstaren op kosten

Inkoopafdelingen hebben doorgaans weinig oog voor risico’s in de toeleveringsketen stelt Teixeira. “Alles is gericht op kostenbeheersing, de kwaliteit van het product en de financiële stabiliteit van de leverancier. Blootstelling aan andere risico’s – bijvoorbeeld politieke onrust of natuurgeweld – wordt vaak over het hoofd gezien. Bedrijven moeten meer doen om in kaart te brengen wat de kwetsbare plekken zijn.”

Supply chain risico’s vormen volgens Risk Managers een van de grootste bedreigingen voor de financiële stabiliteit van hun bedrijf, blijkt uit de ACE 2013 Emerging Risk Barometer. Door geavanceerd ketenmanagement zijn de kosten voor bedrijven gedaald, maar neemt ook de complexiteit toe en raakt het zicht op de risico’s vertroebeld.

Innovatieve oplossingen

Er zijn echter interessante ontwikkelingen op het gebied van risicoanalyse en innovatieve verzekeringsoplossingen, zegt Teixeira. Zo biedt simulatiesoftware bedrijven inzicht in de potentiële gevolgen van natuurgeweld of ontwrichting van transport. De markt werkt bovendien aan verzekeringsoplossingen voor bedrijven die door negatieve publiciteit na een leveranciersstop omzet mislopen.

Cruciaal is dat bedrijven zicht krijgen op de risico’s die ze lopen, meent Teixeira. Ze moeten weten waar hun leveranciers gevestigd zijn, welke risico’s daaraan verbonden zijn en waar zich in de transportketen problemen kunnen voordoen. Teixeira: “Samenwerking tussen risk managers, makelaars en verzekeraars is daarbij heel belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat er intensief contact is tussen risk managers en inkopers.”

Reageer op dit artikel