nieuws

Strengere regels voor accountant die bank of verzekeraar controleert

Branche

Minister Dijsselbloem komt met wettelijke maatregelen om de kwaliteit van de accountantssector te verbeteren. Hun werk is zwaar onder de maat. Vooral accountants die een vergunning hebben voor het controleren van organisaties als banken of verzekeraars krijgen te maken met strengere regelgeving.

Strengere regels voor accountant die bank of verzekeraar controleert

Minister Dijsselbloem wil het interne toezicht verbeteren voor accountantskantoren die organisaties van openbaar belang (OOB) controleren op het hoogste niveau. Dit zijn bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Deze accountantsorganisaties krijgen een wettelijk verplichte raad van commissarissen met duidelijk omschreven bevoegdheden. Die zijn onder meer verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de bestuursleden en zien toe op het beloningsbeleid.

Geschiktheid
Ook wil Dijsselbloem voor de top van de accountants een geschiktheidstoets invoeren, net als bij banken en verzekeraars. De minister is ook van plan de verjaringstermijn in het tuchtrecht te verlengen, en dat op te nemen in de wet. Dijsselbloem: “De wettelijke controleverklaring van accountants dient boven elke twijfel verheven te zijn. Dat de kwaliteit onder de maat is, vind ik onacceptabel. De door de sector voorgestelde maatregelen zie ik als een eerste stap. Wat nu nodig is, is versterking van de wettelijke kwaliteitseisen en strenger optreden van de AFM. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van accountants en de accountantsverklaring structureel verbeteren.”

De AFM stelt voor om de OOB-definitie uit te breiden met maatschappelijk relevante instellingen die als groot kwalificeren, zoals woningcorporaties, gemeenten, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en energiebedrijven.

Reageer op dit artikel