nieuws

‘Orde van Advocaten schaadt positie rechtsbijstandverzekeraars’

Branche

De rechtsbijstandverzekeraars, verenigd binnen het Verbond van Verzekeraars, kunnen zich niet vinden in de nieuwe regelgeving voor advocaten, die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft voorgesteld.

‘Orde van Advocaten schaadt positie rechtsbijstandverzekeraars’

De rechtsbijstandverzekeraars vinden dat de Orde veel verder gaat in de nieuwe regelgeving voor advocaten die in dienst zijn van rechtsbijstandverzekeraars, dan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Europees Hof voorschrijven. Het Verbond vindt dan ook dat de Orde met deze regels de positie van de rechtsbijstandverzekeraars schaadt.

Volgens de nieuwe regelgeving van de Orde van Advocaten mogen advocaten in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar alleen werkzaamheden verrichten voor die verzekeraar zelf of de verzekerden bij die verzekeraar. Het Verbond begrijpt niet waarom de juridische dienstverlening van advocaten in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar niet beschikbaar is voor andere niet-verzekerden. “De toegang tot het recht voor de burger is hierbij niet gebaat.” (artikel 5.11.1 van de nieuwe verordening).

Vrije advocaatkeuze
De rechtsbijstandverzekeraars kunnen zich ook niet vinden in de voorgestelde regels van de Orde over de vrije advocaatkeuze (art. 5.11.2). Deze regels vermelden dat de advocaat in dienstbetrekking de verzekerde direct (zodra er dekking op de polis is) het recht biedt zelf een juridisch dienstverlener aan te wijzen, zonder dat er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Volgens het Verbond wordt er in de nieuwe regels van de Orde een “onacceptabele ruime norm” gehanteerd, die niet aansluit bij de wetgeving en jurisprudentie. Het Verbond verwijst in dit verband ook naar een eerdere discussie met de Orde over de eerste verordening in 1997, waarin een bepaling stond met dezelfde strekking als de huidige tekst. “Het Verbond gaat ervan uit dat ook de Orde niet weer zo’n langdurend dispuut wenst.”

De consultatie is beschikbaar op de website van de Orde van Advocaten.

Reageer op dit artikel