nieuws

Loonkosten stijgen het snelst in de financiële sector

Branche

De loonkosten per gewerkt uur zijn het sterkst gestegen in de financiële sector. De sector tekent zowel voor het jaar 2013 als de periode 2003-2013 voor de hoogste stijging. Dat blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Loonkosten stijgen het snelst in de financiële sector

De loonkosten per uur stegen in 2013 overall met 3,1%. In de financiële sector lag deze stijging op 8,8%. De loonkosten over de afgelopen tien jaar stegen bij de financieel dienstverleners met 39%, tegenover een gemiddelde stijging van 27% gerekend over alle sectoren. Het CBS verklaart de stijging over 2013 doordat enkele grote banken extra stortingen deden voor pensioenen. Maar ook los daarvan nemen de brutolonen in de financiële sector meer toe.

Naast de hoogste gemiddelde stijging heeft de financiële sector ook de hoogste loonkosten per uur met een gemiddelde van € 56. De laagste score is voor de horeca (€ 17). Het CBS rekent dit toe aan het feit dat bij financiële instellingen relatief veel meer hoger opgeleiden en ouderen werken. Due verschillen verklaren ongeveer een derde van het verschil in gemiddelde loonkosten.

Reageer op dit artikel