nieuws

DNB brengt sleutelfuncties bij verzekeraars in kaart

Branche

De Nederlandsche Bank gaat volgende maand een ‘specifieke uitvraag’ doen bij verzekeraars naar governance en sleutelfunties. In het kader van Solvency II moeten verzekeraars hun governancestructuur op orde krijgen.

DNB brengt sleutelfuncties bij verzekeraars in kaart

De verzekeringssector is goed op weg met de invoering van Solvency II, zegt de toezichthouder, maar op bepaalde vlakken moet er wel een tandje bij. “Dat geldt onder andere voor de governancevraagstukken en de inrichting van belangrijke functies binnen de verzekeringsinstellingen, de zogenoemde sleutelfuncties”, aldus DNB.

Governance
Binnen Solvency II bestaan richtlijnen voor de inrichting van governance. Die hebben betrekking op onder meer de invulling van sleutelfuncties en het uitbesteden van activiteiten. Ook zijn er regels geformuleerd rond de betrouwbaarheid en deskundigheid van sleutelfunctionarissen. DNB is in haar uitvraag met name geïnteresseerd in de feitelijke werking: hoe werken de besturingsmechanismen, de gedragscodes en het interne toezicht in de praktijk? Welke rol, taken en bevoegdheden krijgen de sleutelfunctionarissen?

Inspanning
DNB zal in het komende jaar de nodige aandacht besteden aan de voortgang op dit gebied bij verzekeraars. “Het opzetten van een goed werkende governance zal bij menig verzekeraar de nodige extra inspanning vragen, die niet onderschat mag worden”, zegt de toezichthouder. “Deze specifieke uitvraag geeft aanknopingspunten om verzekeraars hierbij te ondersteunen.”

Reageer op dit artikel