nieuws

Dijsselbloem legt kritiek over eed naast zich neer

Branche

Minister Dijsselbloem heeft de kritiek die hij gisteren kreeg over de bankierseed in het wetsoverleg over de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 naast zich neergelegd. De minister houdt vast aan het uitbreiden van de eed voor alle medewerkers in de financiële sector.

Dijsselbloem legt kritiek over eed naast zich neer

Volgens de minister is de eed een ‘mooi en belangrijk’ moment voor de toekomstige en huidige bankmedewerkers. Zij kunnen beroepseer en trots ontlenen aan het afleggen van de eed, volgens Dijsselbloem. Als het aan de PvdA-minister ligt maakt de bank er twee keer per jaar een mooi moment van, waarbij alle medewerkers samen de eed of belofte afleggen. Ook het instellen van tuchtrecht in de financiële sector gaat doorgang vinden als het aan Dijsselbloem ligt. De sector zelf draagt zorg voor de precieze invulling daarvan, de minister zorgt voor het wettelijk kader.

Daarmee laat Dijsselbloem kritiek van mede-regeringspartij VVD en het advies van de Raad van State links liggen. VVD’er Aukje de Vries sprak van een uitholling van de bankierseed. Zij vreest dat de bankierseed te belastend is voor kleine ondernemingen in de financiële sector, zoals adviesbureaus.

Reageer op dit artikel