nieuws

AFM geeft vergelijkingssites deadline voor vergunning

Branche

De AFM heeft het begrip bemiddelen aangescherpt, waardoor de werkzaamheden van vergelijkingssites al snel als bemiddelen kwalificeren. Zij moeten van de toezichthouder voor 17 november 2014 een vergunning aanvragen en mogen niet langer leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen.

AFM geeft vergelijkingssites deadline voor vergunning

De toezichthouder zegt dat de digitalisering van de dienstverlening aanleiding vormt om de interpretatie van het begrip bemiddelen aan te scherpen en te verduidelijken. Van bemiddelen is in ieder geval sprake als meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder worden doorgegeven, zo stelt de AFM.

Twee voorwaarden
Maar een vergelijkingssite bemiddelt ook als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan, zegt de AFM:

  • De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking.
  • Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Als deze werkzaamheden worden verricht, dan wordt meer gedaan dan het alleen doorgeven van contactgegevens van een klant aan een aanbieder, aldus de toezichthouder. Er is dan sprake van ‘inhoudelijke betrokkenheid’ bij het tot stand laten komen van een overeenkomst.

Vergunning
Vergelijkingssites die bemiddelen hebben tot 17 november 2014 de tijd om een vergunning bij de AFM aan te vragen. “Zonder vergunning mogen er via uw website geen bemiddelingsactiviteiten meer worden verricht”, waarschuwt de AFM.

Reageer op dit artikel