nieuws

Vooral opleidingsinstituten dragen PE-actualiteiten aan

Branche

De PE-commissie van het CDFD heeft alle input vanuit de branche voor de PEplus-examens 2015 in een verzameldocument gepubliceerd. Hieruit blijkt dat vooral opleidingsinstituten PE-actualiteiten hebben aangedragen. De PE-commissie gebruikt het verzameldocument in haar advies dat vrijdag 15 augustus wordt gepubliceerd ter consultatie.

Financiële dienstverleners en opleidings- en exameninstituten hadden de gelegenheid om tot 25 juli input te leveren voor de PE-actualiteiten 2015. Vooral opleidingsinstituten, zoals Welten, Enkwest en Hoffelijk Financieel hebben input geleverd. Vanuit de brancheorganisaties heeft alleen OvFD actualiteiten aangedragen. Dit is de eerste keer dat de branche onderwerpen konden aandragen.

Procedure
De PE-commissie gaat nu de selectie van PE-actualiteiten samenstellen binnen de vooraf vastgelegde criteria. Het advies wordt 15 augustus ter consultatie gepubliceerd op de site van het CDFD. De branche krijgt vervolgens tot 5 september de gelegenheid om op het advies te reageren. Na de consultatieronde brengt het CDFD tussen 5 en 19 september definitief advies uit aan het ministerie van Financiën, aldus secretaris Marian Meijer van de PE-commissie. Het definitieve advies is gebaseerd op het advies van de PE-commissie en de reacties uit de consultatieronde.

PEplus-examens
Tussen 2014 en 2016 worden de PEplus-examens afgenomen. Het PEplus-examen is een aanvullend examen voor alle bestaande diplomahouders. Het is enerzijds gericht op de verschillen tussen het bestaande en nieuwe bouwwerk. Anderzijds omvat dit de examinering van de permanente educatie (PE).
Om het onderdeel permanente educatie actueel te houden wordt de inhoud voor het kalenderjaar 2015 herzien. De definitieve selectie zal vergelijkbaar zijn met de huidige omvang van de PEplus-examens.

Overzicht van de verzamelde PE-actualiteiten

Reageer op dit artikel