nieuws

ING-intermediair mag niet bemiddelen voor collega zonder aanstelling

Branche

Het is intermediairs met een aanstelling bij ING in principe niet toegestaan om bemiddelingsdiensten voor ING te verrichten ten behoeve van collega-intermediairs zonder aanstelling bij het concern. Dat staat in de nieuwe SWO waar ING afgelopen vrijdag mee kwam.

ING-intermediair mag niet bemiddelen voor collega zonder aanstelling

Op verzoek van amweb licht ING de aanpassingen nader toe. Een van de nieuwe bepalingen luidt: “Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant verder te vergroten is het uitbesteden van advies- en bemiddelingsactiviteiten uitsluitend met toestemming van ING mogelijk.”

Stond daar nog niets over in de oude SWO?
Woordvoerder Marc Smulders: “Het is intermediair niet toegestaan bemiddelingsdiensten voor ING te verrichten ten behoeve van derden. Een bepaling met deze strekking was reeds in de vorige intermediairovereenkomst opgenomen, echter omdat deze multi-interpretabel bleek hebben wij ter verduidelijking een aanvullend artikel in de nieuwe intermediairovereenkomst opgenomen.”

Was dat nodig, gebeurt het vaak?
“Dit komt incidenteel voor.”

ING neemt voor nieuwe aanstellingen afscheid van het begrip Overeenkomst van Opdracht. Waarom moeten bestaande relaties het wel met deze term doen?
“ING is van mening dat het begrip Overeenkomst van opdracht geen verkeerde kwalificatie is voor deze overeenkomst; er is immers geen gezagsverhouding tussen ING en het intermediair. Vanuit feedback is echter geconcludeerd dat dit juridische begrip wellicht tot misverstanden kan leiden. Om deze mogelijke misverstanden bij nieuw aan te stellen intermediairs te voorkomen is deze juridische term verwijderd. Omdat er feitelijk geen inhoudelijke wijziging plaatsvindt maar alleen een tekstuele aanpassing, passen wij de bestaande intermediaire overeenkomsten niet aan.”

Is dat verstandig gezien de recente uitspraak van Hof Den Haag over het feit dat een tussenpersoon van Westland Utrecht Bank werd gezien als hulppersoon van de aanbieder en daarmee WUB aansprakelijk was voor diens advies?
“De uitspraak van het Hof Den Haag in de WUB-zaak betrof niet de onderliggende contractuele verhouding tussen intermediair en geldverstrekker en heeft dus geen raakvlak met dit specifieke punt.”

Reageer op dit artikel