nieuws

DNB: Nederland vertrouwt financiële instellingen iets meer

Branche

Het vertrouwen van Nederlanders in de financiële instellingen is het afgelopen jaar licht gestegen, na een daling het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van DNB Household Survey over de periode van april 2013 tot en met april 2014.

DNB: Nederland vertrouwt financiële instellingen iets meer

Alle sectoren – banken, verzekeraars en pensioenfondsen – zagen het vertrouwen in hun kunnen licht stijgen. Het vertrouwen in de eigen bank van consumenten steeg van 71% naar 73%, het vertrouwen in de eigen levensverzekeraar nam een vlucht van 72% naar 76% en het vertrouwen in het eigen pensioenfonds steeg van 55% naar 57%. Dat laatste cijfer staat in lijn met onderzoek dat Nationale-Nederlanden deze week publiceerde. De respondenten werden ook gevraagd naar hun vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen, waaruit bleek dat zij meer vertrouwen in hun eigen instelling hadden, dan financiële instellingen in het algemeen.

Bestuurders
Ook het vertrouwen in bestuurders van financiële instellingen groeide, al blijft dat oordeel negatief. Over de deskundigheid van de topmannen oordeelt 40% positief, maar de integriteit van de bestuurders wordt door slechts 19% erkend. Bijna de helft van de ondervraagden heeft daar geen mening over, terwijl 30% de vraag of bestuurders integer zijn negatief beantwoordt.

Reageer op dit artikel