nieuws

Dijsselbloem: ‘Sturing door premie-incasso onmiskenbaar mogelijk’

Branche

Vanaf 1 januari 2015 incasseren bemiddelaars niet langer automatisch de premies voor producten die onder het provisieverbod vallen. Het mag nog wel, maar alleen als daar afspraken over zijn gemaakt. Om te voorkomen dat van premie-incasso sturing uitgaat, wil minister Jeroen Dijsselbloem nadere regels kunnen stellen, zoals een maximumtermijn tussen incasseren en doorbetalen.

Dijsselbloem: ‘Sturing door premie-incasso onmiskenbaar mogelijk’

Dat schrijft de minister in een nota als antwoord op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2015.

Praktisch
Zoals bekend wil Dijsselbloem de regelgeving rondom premie-incasso moderniseren. Het incassorecht voor premies voor verzekeringen die onder het provisieverbod vallen, blijft alleen bestaan als aanbieder en bemiddelaar dat expliciet overeenkomen. Dijsselbloem: “Dat leidt tot een situatie waarin verzekeraars alleen bemiddelaars toestaan de premie te incasseren waarmee overeenstemming bereikt wordt over de voorwaarden waaronder dit gebeurt, bijvoorbeeld het op een efficiënte manier inrichten van het incassoproces.”

Verbod
Dijsselbloem heeft ook een expliciet verbod op premie-incasso overwogen, zegt hij in de nota. Maar dat is niet gebeurd, “omdat premie-incasso door de bemiddelaar mogelijk een concept is waar bepaalde consumenten wel voordelen van zien: één centraal aanspreekpunt en betaalrelatie voor verzekeringen die mogelijkerwijs bij verschillende verzekeraars lopen.”

Sturing
De leden van de Kamercommissie vroegen zich af in hoeverre premie-incasso door de bemiddelaar het doel van het provisieverbod ondergraaft, omdat een financiële band tussen bemiddelaar en verzekeraar blijft bestaan. Dijsselbloem zegt daarop: “Er zijn geen signalen dat van premie-incasso door bemiddelaars momenteel sturing uitgaat. Dat neemt echter niet weg dat eventuele sturing onmiskenbaar mogelijk is en moet worden voorkomen.” Daarom zullen er nadere regels worden gesteld aan de ‘betaalstroom’ die voortvloeit uit het incasseren van de premies. In de memorie van toelichting staat dat daarbij gedacht kan worden aan een maximumtermijn tussen het incasseren van de premie door de bemiddelaar en het doorbetalen daarvan aan de aanbieder. “Het is namelijk niet de bedoeling dat de bemiddelaar voor langere tijd de ontvangen premies aanhoudt op zijn rekening-courant en op die manier impliciet gefinancierd wordt door een verzekeraar.”

Reageer op dit artikel