nieuws

Voorbereiding op solvabiliteit II kost sector 6,7 miljoen

Branche

Om per 1 januari 2016 direct te voldoen aan de Europese richtlijn solvabiliteit II voert de verzekeringssector de komende tijd een aantal maatregelen door die de branche eenmalig €6,7 mln zal gaan kosten. Minister Dijsselbloem bericht hierover in een brief aan de Tweede Kamer.

Voorbereiding op solvabiliteit II kost sector 6,7 miljoen

Dijsselbloem schrijft: “In de afgelopen periode is er uitvoerig gesproken met DNB en het Verbond van Verzekeraars over de wijze waarop in de praktijk omgegaan zal worden met de voorbereidende richtsnoeren, alsmede met het theoretisch solvabiliteitscriterium voor levensverzekeraars. Het uitgangspunt hierbij was dat verzekeraars zich zodanig voorbereiden, zowel op de hoogte van de solvabiliteitseisen als op de rapportage-eisen, dat zij met ingang van 1 januari 2016 daadwerkelijk kunnen voldoen aan het solvabiliteit II raamwerk.”

Rapportages
Verzekeraars krijgen de tijd om via de jaarrapportage over het boekjaar 2014 en de kwartaalrapportages over 2015 te werken aan het verbeteren van de solvabiliteit II rapportages om de overgang naar het nieuwe regime te versoepelen. Dijsselbloem: “Mogelijk zal de benodigde informatie ten aanzien van de beleggingen op stuksniveau niet meteen voor alle verzekeraars beschikbaar zijn. Voor deze rapportage geldt dan ook een ‘phasing-in’ benadering: de kwaliteit en beschikbaarheid van data moet gedurende 2015 groeien en verzekeraars moeten aantonen dat ze gereed zullen zijn bij de inwerkingtreding van de richtlijn solvabiliteit II.”

Het Verbond van Verzekeraars steunt het overgangsregime en leverde de input voor een schatting van de kosten van het doorvoeren voor de voorgestelde wijzigingen. Deze worden op een eenmalige extra kostenpost van €6,7 mln geschat. Dijsselbloem: “Hiertegenover staan echter de voordelen van een goede voorbereiding en soepele overgang naar solvabiliteit II. Dit laatste is zowel voor polishouders van individuele verzekeraars als voor het vertrouwen in de verzekeringssector als geheel van groot belang.”

Reageer op dit artikel