nieuws

Reaal moet nog beslissen over prijsbeleid

Branche

Reaal zal bij de vormgeving van het nieuwe prijsbeleid zeker oog hebben voor de positie van het intermediair. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen am.

Reaal moet nog beslissen over prijsbeleid

Nu klanten straks rechtstreeks producten af kunnen nemen bij de verzekeraar, is een nieuw prijsbeleid nodig. Nog niet duidelijk is hoe dat er precies uit zal zien. Een woordvoerder zegt: “In het nieuwe prijsbeleid heeft Reaal de intentie voor zowel het directe kanaal als het intermediair twee componenten te onderscheiden. De eerste component, de basis, wordt gevormd door de risicopremie en de vaste kosten. In de tweede component, ‘de kanaalspecifieke’ distributiekosten, is sprake van een verschillend tarief voor afzonderlijke distributiekanalen. Laat daarbij gezegd zijn dat Reaal daarbij zeker oog heeft voor de concurrentiepositie van het intermediair.”
De definitieve besluitvorming vindt na de vakantieperiode plaats, naar verwachting eind augustus/begin september, aldus Reaal.

Reageer op dit artikel