nieuws

Ook Leo de Boer maakt zich zorgen over toezichtskosten

Branche

In een ingezonden stuk in het FD heeft Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, zijn zorgen geuit over het kabinetsplan om de financiële sector zelf op te laten draaien voor de toezichtkosten. Volgens De Boer ontbreekt in het plan de financiële prikkel om de kosten beheersbaar te houden.

Ook Leo de Boer maakt zich zorgen over toezichtskosten

De Boer vraagt zich af, als de financiële sector profijt zou hebben van het toezicht en om die reden de kosten zelf voor zijn rekening moet nemen, of de sector dan ook bepaalt wat er met het geld gedaan wordt. “Het antwoord is nee”, schrijft De Boer. “Maar wie let er dan op kostenmatiging? Van de toezichthouders zelf kun je dit bij de aanhoudende politieke druk eigenlijk niet verwachten. En de minister heeft, als zijn plan doorgaat, zelf ook geen eigen financiële prikkel meer om dit scherp in de gaten te houden.”

Algemene Rekenkamer
De Boer maakt zich zorgen of de toezichtkosten op deze manier niet uit de pan rijzen. “We zijn bezorgd dat er op deze manier te weinig countervailing power in het systeem overblijft om de kosten op langere termijn in de hand te houden. Je hoeft geen Algemene Rekenkamer te zijn om te zien dat daar uiteindelijk niemand bij gebaat is.”

De Boer baseert zijn ongerustheid op de stijgende kosten van de laatste jaren. “De totale toezichtkosten voor de financiële sector bedragen nu bijna een kwart miljard euro. Dat is 341% van wat het was in het jaar 2000. Een groot deel van die kosten betaalt de sector allang zelf. Let wel dit zijn directe kosten. De indirecte kosten zijn nog veel groter. Elke uitvraag van een medewerker van een toezichthouder zet bij de financiële instelling direct een veelvoud van mensen aan het werk. Er zijn in het verleden schattingen gemaakt dat deze indirecte kosten wel eens een factor 10 van de directe kosten kunnen zijn.”

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zetten gisteren al hun twijfels bij de kabinetsplannen.

Reageer op dit artikel