nieuws

Minister vindt dat toezichthouders genoeg verdienen

Branche

Minister Dijsselbloem is niet bang dat de verlaging van de lonen van medewerkers van AFM en DNB ten koste gaat van de kwaliteit van het toezicht. Ook deze bestuurders vallen dus gewoon onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Minister vindt dat toezichthouders genoeg verdienen

Dijsselbloem heeft de mogelijkheid om bestuurders van de toezichthouders DNB en AFM uit te zonderen van de wet maar dat doet hij niet. De minister heeft nu opnieuw vragen moeten beantwoorden over dat standpunt.

Goed personeel
Leden van de VVD-fractie vroegen bijvoorbeeld wat de gevolgen van die beslissing zijn voor het kunnen aantrekken van kwalitatief goed personeel voor AFM en DNB. Zij verwijzen naar de hoogleraren Benink en Eijffinger die zorgen hebben geuit dat de verlaging van de lonen van toezichthouders ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit van het toezicht. Dijsselbloem: “Ik ben van mening dat de WNT-norm voldoende ruimte biedt voor DNB en de AFM om geschikte bestuurders aan te trekken.” Ook wijst de minister op artikel 2.4 WNT dat het mogelijk maakt om op individuele basis een uitzondering toe te staan. “Hiermee blijft het mogelijk om in individuele gevallen indien nodig een andere afweging te maken.”

Ministerssalaris
Het standpunt van de minister betekent dat bestuurders van AFM en DNB in principe niet meer mogen verdienen dan 130% van een ministerssalaris. Voor 2014 komt dat neer op een jaarloon van maximaal € 230.474. Bestaande beloningafspraken worden volledig gerespecteerd tot januari 2017. Daarna volgt een afbouw in 3 jaar naar de WNT-norm.

Huidige salarissen
Drie AFM-bestuurders zitten nu met hun salarissen boven de WNT-norm. Theodor Kockelkoren verdient € 285.535, Gerben Everts € 251.667 en Harman Korte € 251.333. Het salaris van de nieuwe voorzitter Merel van Vroonhoven is al conform WNT-normen vastgesteld.

Reageer op dit artikel