nieuws

Financiële sector onderstreept toenemende effectiviteit AFM

Branche

Steeds meer zakelijke marktpartijen zijn positiever in hun oordeel over de effectiviteit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat concludeert de AFM op basis van onderzoek van TNS NIPO onder tweeduizend zakelijke stakeholders.

Financiële sector onderstreept toenemende effectiviteit AFM

Daaruit bleek dat ruim vier op de tien respondenten positief is over de mate van effectiviteit van de AFM, terwijl dit in 2011 nog op 29% lag. “Zij bevestigen het belang van de door AFM ingezette koers om structureel in dialoog te zijn met de markt over prioriteiten in het toezicht en de wijze waarop. Hier valt in hun ogen nog winst te behalen”, laat de toezichthouder ook ruimte voor een kanttekening.

Verzekeraars
Onder de partijen die het minst tevreden zijn over AFM’s effectiviteit vallen de pensioenuitvoerders (39%), verzekeraars en bemiddelaars/adviseurs (beiden 38%). Onder de verzekeraars steeg die tevredenheid nauwelijks ten opzichte van 2011 (toen 37%). Bij de pensioenuitvoerders (17% in 2011) en de bemiddelaars/adviseurs (24%) is wel een flinke stijging waar te nemen. Handelsplatformen (75%) zijn het meest content.

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM: “We zijn tevreden dat het oordeel over de effectiviteit van ons toezicht is gestegen. Vooral omdat ons toezicht is gericht op het behalen van een zo groot mogelijk effect. We passen ons toezicht steeds opnieuw aan om in te spelen op veranderende omstandigheden.”

 

Reageer op dit artikel