nieuws

Dijsselbloem overweegt invoering van standaardproducten

Branche

Bij hypotheken, vermogensopbouw via beleggen en schadeverzekeringen lijken standaardproducten ‘potentieel toegevoegde waarde’ te hebben. Dat schrijft de minister van Financiën in een brief aan de Kamer. Dijsselbloem wil echter niet tot de invoering van standaardproducten overgaan voordat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nader onderzoek hebben verricht.

Dijsselbloem overweegt invoering van standaardproducten

“Standaardisatie is een zware en verregaande interventie, omdat de overheid productvoorwaarden vaststelt en aanbieders in principe verplicht dit aan te bieden”, schrijft Dijsselbloem in zijn brief. Daarom wil hij eerst meer gegevens hebben. Op basis van onderzoeken van ACM en AFM wil hij begin 2015 beoordelen in welke deelmarkt het zinvol is een pilot te doen.

Voorwaarden
Een standaardproduct is volgens de minister een product waarvan alle productvoorwaarden, behalve de prijs zijn voorgeschreven. “Een standaardproduct vormt een richtpunt voor consumenten in een divers aanbod en moet daarom in principe door alle aanbieders in een bepaalde markt worden aangeboden in aanvulling op het bestaande aanbod.”

Voordelen
Door standaardproducten te introduceren, denkt de minister keuzes van consumenten te kunnen sturen richting producten met maatschappelijk gewenste kenmerken, zoals veiligheid of duurzaamheid of reductie van overbodige functionaliteit. “In de tweede plaats wordt door een standaard te introduceren mogelijk de keuzestress verminderd en zullen consumenten minder geneigd zijn keuzes uit te stellen. Dit kan wenselijk zijn als er sprake is van ‘onderconsumptie’ van het betreffende product.”

Potentieel
Een standaard voor consumptief krediet, AOV’s en pensioensparen is niet nodig of te ingewikkeld, schrijft de minister. Bij hypotheken, vermogensopbouw via beleggen en schadeverzekeringen lijken standaardproducten wel potentieel toegevoegde waarde te hebben, aldus Dijsselbloem in zijn brief. Maar, tekent hij aan, als het gaat om complexe producten, is het verstandig om eerst af te wachten wat de effecten van jonge regelgeving als het provisieverbod en het toezicht op het productontwikkelingsproces zijn.

Schade
Als het gaat om schadeverzekeringen volgt Dijsselbloem ook de pilot van het Verbond van Verzekeraars met belangstelling. Het Verbond ontwikkelt in die pilot een model voor inboedelverzekeringen dat de essentiële dekkingskenmerken en de belangrijkste uitsluitingen weergeeft. Het Verbond is zoals bekend geen voorstander van standaardisatie, en stelt dat veel consumenten vooral behoefte hebben aan duidelijkheid over de dekking.

Deelmarkt
Dijsselbloem: “Ik zie op dit moment geen deelmarkt waar ik het zonder aanvullend onderzoek opportuun acht een standaardproduct te introduceren.” De ACM gaat daarom onderzoeken welke effecten zij verwacht van standaardproducten op de marktwerking en de AFM moet uitvinden hoe standaardproducten passen in een bredere analyse van het keuzegedrag van consumenten.

Reageer op dit artikel