nieuws

CDFD: ‘Slaagpercentages vroeger extreem hoog’

Branche

Het CDFD ziet in een evaluatierapport naar de tussen 2008 en 2013 uitgevoerde PE-cycli opnieuw bevestigd dat examens vroeger geen enkele onderscheidende waarde hadden. De evaluatiegegevens van de derde cyclus (2011/2012) tonen slaagpercentages die ‘extreem hoog’ waren, namelijk 97%. Bij zes van de Wft-PE examen/onderwijsinstituten slaagde zelfs 100% van de kandidaten.

CDFD: ‘Slaagpercentages vroeger extreem hoog’

Een ‘heel opmerkelijk gegeven’, zo noemt het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening de extreem hoge slaagpercentages (97%), niet alleen bij de verschillende Wft-PE modules, maar ook bij de verschillende instituten waar kandidaten aan de programma’s hebben deelgenomen. Het CDFD: “Opmerkelijk is dat er zes instituten zijn die een slaagpercentage van 100% laten zien. Zij hebben hun programma voor 46% van de kandidaten verzorgd. Dit betekent dat 46% van de kandidaten bij deelname ook hun certificaat toegekend kregen. De overige instituten verzorgden 54% van de markt met een gemiddeld slaagpercentage van 96%.”

Verzekeraar
Als ander ‘zeer opmerkelijk aspect’ noteert het CDFD dat een Wft-PE opleidingsinstituut van een verzekeraar dat uitsluitend voor eigen personeel de PE-programma’s verzorgd heeft met grote aantallen deelnemers, een slaagpercentage heeft van 100%

Geïntegreerd
Het CDFD zegt over deze gang van zaken die inmiddels tot het verleden behoort: “Het beeld was bij de instituten aanwezig dat gekwalificeerd personeel niet zou kunnen zakken voor een toets die betrekking zou hebben op hun eigen werkgebied. Dit vertaalde zich dan ook veelal in de programma’s waar kandidaten op basis van actieve participatie in het bezit kwamen van het certificaat. De toetsing was bij de PE-onderwijsprogramma’s geïntegreerd in het programma. De docenten namen de toetsen af en de inhoud van de toets was onlosmakelijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Er was geen sprake van een onafhankelijke toetsing.”

Realistisch
Met een onafhankelijke toetsing in de nieuwe structuur zullen dergelijke slaagpercentages zeker niet realistisch zijn, zegt het CDFD. “Met vooraf niet bekende toetsvragen zullen deelnemers zich feitelijk moeten voorbereiden op hun deskundigheidstoets.”

Bevestiging
De evaluatiegegevens van deze derde termijn van de Wft-PE cyclus onderstrepen de eerdere gegevens en ‘lijken helemaal een bevestiging’ voor de motivatie van deze noodzakelijke verandering, vindt het CDFD.

Reageer op dit artikel