nieuws

CDFD adviseert Dijsselbloem over nieuwe gelijkstellingen

Branche

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op verzoek van minister Dijsselbloem een advies uitgebracht over welke in het verleden gehaalde diploma’s toe mogen worden gevoegd aan de gelijkstellingenlijst.

Dijsselbloem had in het kader van de versoepeling van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk gezegd dat er een mogelijkheid zou komen om goede en actueel gehouden diploma’s gelijk te stellen aan de initiële Wft-diploma’s van voor 1 januari 2014. “De betreffende diplomahouder dient vervolgens nog wel een PEplus-examen af te leggen voor de relevante beroepskwalificatie(s)”, schrijft het CDFD.

Twee situaties
Het CDFD onderscheidt twee situaties: Nieuwe gelijkstellingen voor diploma’s afgegeven voor 1 januari 2014 in het kader van de versoepeling van de vakbekwaamheidseisen en gelijkstellingen voor diploma’s afgegeven voor 1 oktober 2007, voorgelegd aan de AFM in het kader van de vergunningverlening of doorlopend toezicht. In het eerste geval moet een diploma aan de volgende eisen voldoen om een gelijkstelling te krijgen:

  • De eind- en toetstermen komen grotendeels overeen met de eind- en toetstermen van de Wft-Modulen zoals zijn neergelegd in de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en golden op 31 december 2013;
  • Alleen de Module Basis zal worden beoordeeld conform de “ milde” wijze;
  • Er dient sprake te zijn geweest van een afsluitende toets of examen (dus geen diploma/certificaat of deskundigheidsbewijs afgegeven op basis van alleen aanwezigheid);
  • Er dient te worden aangetoond dat de objectiviteit rondom de afgenomen examens gewaarborgd is;
  • Dat men door middel van een systeem van periodieke permanente educatie de diploma’s verifieerbaar actueel heeft gehouden.

Na bestudering van de diploma’s zal het CDFD een positief dan wel negatief oordeel geven.

Voor 2007
De diploma’s uit de tweede situatie (voor 1 oktober 2007 behaald) werden in de periode van 2006 tot en met 2013 al door het CDFD beoordeeld om ervoor te zorgen dat financiële dienstverleners op basis van die diploma’s voor een Wft-vergunning in aanmerking zouden komen. Deze diploma’s kregen een positief advies als:

  • De eind- en toetstermen in overwegende mate overeenkwamen met de eind- en toetstermen van de Wft-module;
  • Er sprake is geweest van een afsluitende toets of examen (dus geen diploma of deskundigheidsbewijs afgegeven op basis van aanwezigheid);
  • Er enige waarborgen aanwezig waren met betrekking tot de objectiviteit van de afgenomen examens.

Het beleid van het CDFD over de gelijkstelling is hier te vinden.

Reageer op dit artikel