nieuws

Boetes door AFM vanwege onvoldoende voorlichting bij beleggingsadvies houden stand

Branche

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hoger beroep in een uitspraak van 17 juli 2014 bevestigd dat SNS Bank meer (specifieke) informatie had moeten geven over risico’s die zijn verbonden aan buitenlandse beleggingen.

Boetes door AFM vanwege onvoldoende voorlichting bij beleggingsadvies houden stand

AFM had aan SNS Bank boetes opgelegd vanwege overtredingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), omdat SNS Bank haar klanten onvoldoende voorlichtte over het beleggen in vijf buitenlandse specifieke fondsen. SNS Bank verleende deze klanten execution only diensten. SNS Bank volstond daarbij met het geven van algemene beleggingsinformatie. Maar SNS Bank had volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven meer gerichte informatie moeten verstrekken en inwinnen. De boetes die door de AFM waren opgelegd aan SNS Bank houden stand.

Reageer op dit artikel