nieuws

AFM: ‘Partijen mogen zeker hun eigen prijs bepalen’

Branche

Volgens de AFM mogen partijen ‘zeker zelf hun prijs bepalen’, maar moeten zij zich wel aan de open norm houden die bepaalt dat de vergoeding niet buitensporig mag zijn in relatie tot de werkzaamheden. Deze zogenoemde ‘kennelijke onredelijkheidnorm’ geldt sinds 2012. Deze week is voor het eerst een boete opgelegd wegens overtreding van deze norm.

AFM: ‘Partijen mogen zeker hun eigen prijs bepalen’

Cas Assurantiën uit Zeewolde heeft de twijfelachtige eer om als eerste met een boete op deze norm geconfronteerd te worden. Dat kost het bedrijf een ton.  Het bedrijf rekende volgens de AFM teveel voor het oversluiten van woekerpolissen. In de reacties op amweb vragen lezers zich af of een ondernemer niet gewoon zelf zijn tarieven mag bepalen.

Open norm
Marcel Proos, woordvoerder van de AFM zegt: “Partijen mogen zeker hun eigen prijs bepalen. Wij zullen die prijs niet bepalen. De wet bepaalt wel dat de kosten die consumenten moeten betalen, niet kennelijk onredelijk mogen zijn. Dat is een open norm die inhoudt dat de vergoeding niet buitensporig mag zijn in relatie tot de werkzaamheden. Of daar sprake van is, zal van de omstandigheden afhangen. In dit specifieke geval werden er hoge bedragen gevraagd terwijl niet kon worden aangetoond dat de in rekening gebrachte uren daadwerkelijk aan de klant zijn besteed.”

Intensief
Proos vertelt verder dat de AFM in 2012 en 2013 intensief toezicht heeft gehouden op de markt voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen. “We kregen er veel signalen over. Consumenten hadden al te maken met hoge kosten van hun beleggingsverzekering en werden nog een keer gedupeerd door oversluitkosten die honderden euro’s boven het marktgemiddelde lagen. We hebben tientallen gesprekken gevoerd en tientallen onderzoeken uitgevoerd. Dat heeft geleid tot verschillende formele en informele maatregelen, waaronder deze boete, 15 waarschuwingsbrieven en met drie partijen een intensief traject. We zien minder partijen op een schadelijke manier opereren op deze markt. We blijven hier wel alert op.”

Ook met Cas Assurantiën werd een intensief traject gevoerd, met als resultaat een boete. Proos: “De drie andere trajecten leidden tot aanpassing van de werkwijze van deze partijen, waarbij een boete niet nodig was om ervoor te zorgen dat de wet werd nageleefd. Zoals gezegd is Cas eerder gewaarschuwd, maar bleek uit een tweede onderzoek dat ze nogmaals de wet hadden overtreden.”

Norm
De kennelijke onredelijkheidnorm geldt sinds 1 januari 2012. De regel is ingevoerd omdat klanten die een buitensporige vergoeding in rekening krijgen gebracht, weliswaar over de hoogte van de vergoeding zijn geïnformeerd, maar niet of onvoldoende in staat zijn om adequaat tegenwicht te bieden tegen de adviseur/bemiddelaar. De AFM kon voor 2012 niet optreden tegen deze praktijken. De regel stelt de AFM in staat op te treden als er buitensporige beloningen in rekening worden gebracht die duidelijk het belang van de klant schaden. Proos: “Dit is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt voor een overtreding op deze norm, wel heeft de AFM meerdere marktpartijen gewaarschuwd voor overtreding van deze norm.”

Lees ook het blog van Femke de Jong-Struiksma.

Reageer op dit artikel