nieuws

Wetsvoorstel: AFM kan vergunning innemen als bedrijf niet meebetaalt aan toezicht

Branche

Een aantal, met name kleine, ondernemingen betaalt de heffingen voor de kosten van het doorlopend toezicht niet. De AFM krijgt straks de mogelijkheid om de vergunning van zo’n bedrijf in te trekken. Dat en meer staat in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten dat ter consultatie is aangeboden aan de markt.

Wetsvoorstel: AFM kan vergunning innemen als bedrijf niet meebetaalt aan toezicht

Volgens minister Dijsselbloem moet de nieuwe intrekkingsgrond als ‘stok achter de deur’ gaan fungeren, gezien de verstrekkende consequenties ervan. De minister: “De toezichthouder zal terughoudend gebruik dienen te maken van deze maatregel. Pas wanneer de toezichthouder alle acties heeft ondernomen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om de instelling tot betaling te bewegen, en deze acties geen soelaas bieden, mag worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning.”

Klein aantal
Een relatief klein, maar consistent aantal vergunninghouders voldoet niet aan de verplichting tot het betalen van de heffingen voor het doorlopend toezicht, zo staat in de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. “Het betreft hier met name kleine financiële ondernemingen die onder het toezicht van de AFM staan.”

Overheidsbijdrage
Eerdere maatregelen van de AFM, zoals het aanscherpen van de betalings- en incassoprocedures hebben wel iets geholpen, maar er is geen sprake van het volledig verdwijnen of marginaliseren van deze groep, aldus de MvT. De minister vindt het belangrijk dat alle onder toezicht staan ondernemingen betalen voor het toezicht, temeer omdat er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt waarin de overheidsbijdrage aan het toezicht wordt afgeschaft.

Wijzigingswet
In de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten gewijzigd. Het wetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd. Reacties op het conceptwetsvoorstel kunnen tot en met 13 augustus 2014 worden ingediend.

Reageer op dit artikel