nieuws

Verbond jaagt verzekeraars aan tot innovatie met lab

Branche

Met het vandaag gelanceerde Innovatielab hoopt het Verbond van Verzekeraars het innovatieve vermogen van verzekeraars omhoog te krijgen. Verzekeraars gaan in het lab met partners uitzoeken hoe zij in moeten spelen op technologische en sociale vernieuwingen.

Verbond jaagt verzekeraars aan tot innovatie met lab

“Het lab is geen laboratorium achter gesloten deuren waar onduidelijke vloeistoffen staan te pruttelen, maar een dynamisch aanjaagvehikel, waarbinnen tal van activiteiten worden ondernomen”, schrijft de brancheorganisatie. “Zo organiseert het Verbond vier keer per jaar trendavonden over aansprekende thema’s als Big Date en de impact van de technologie op de mens. Daarnaast zijn in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit workshops ontwikkeld om een innovatiecultuur te bevorderen. Verder kunnen verzekeraars binnenkort trends monitoren via het Innovatieoog, een online tool die laat zien hoe snel trends zich voltrekken.”

3D-printing
De brancheorganisatie voelt zich genoodzaakt tot actie door de veranderende wereld. Het Verbond: “Naar schatting wordt in 2025 liefst $550 mld besteed aan 3D-printing, rijden er veel zelfsturende auto’s rond en kunnen informatiespecialisten aan de hand van veranderingen in aankoopgedrag precies bepalen of mensen gaan trouwen, scheiden of een kind krijgen.”

Het Verbond wil de gevolgen van deze verandering in kaart brengen: “Grote vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor verzekeraars. Bestaat de ‘traditionele’ autoverzekering over tien jaar nog? Wat betekenen deze trends voor aansprakelijkheid? En wat kunnen en mogen verzekeraars met alle data? Die vragen staan centraal in het Innovatielab, dat vooral tot doel heeft kennis te geven over trends en de impact daarvan in kaart te brengen.”

Richard Weurding
Algemeen directeur van het Verbond Richard Weurding (foto) spreekt van een ‘innovatieparadox’: “Er is sprake van een innovatieparadox: als het economisch goed gaat, is er geen incentive tot innoveren. Als het slecht gaat is innovatie juist hard nodig, maar gaat het afwenden van bedreigingen op korte termijn voor. Met het Innovatielab willen we dat doorbreken.”

Het Verbond werkt voor het Innovatielab samen met Microsoft, kennisinstituut TNO, het ministerie van Economische Zaken, GfK en KMPG. Zij gaan het lab ondersteunen door sessies te organiseren.

Reageer op dit artikel