nieuws

‘Uitbreiding eed maakt het instrument bot’

Branche

Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft zich samen met MKB Nederland in een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën en de minister en staatssecretaris van Financiën uitgesproken tegen een uitbreiding van de beroepseed. Volgens de ondernemers zou een uitbreiding afbreuk doen aan de eed.

‘Uitbreiding eed maakt het instrument bot’

VNO-NCW en MKB Nederland reageren op het voorstel om de eed verplicht te stellen voor alle personen die zich rechtstreeks bezig kunnen houden met het verlenen van financiële diensten. De organisaties stellen dat het afleggen van de eed door de beleidsbepalers afdoende zou moeten zijn.

Ethische personificatie
“Voor vele ‘kleine’ financiële ondernemingen geldt dat de beleidsbepalers (zoals de directeur) zichtbaar voor de werkvloer opereert en derhalve de ethische personificatie van de onderneming vormt”, schrijft Cees Oudshoorn, directeur Beleid van het VNO-NCW. “Voor die kleinere ondernemingen is de uitbreiding van de eed of belofte dan ook overbodig en maakt uitbreiding het instrument ‘bot’, omdat de beleidsbepaler immers direct zichtbaar is op de werkvloer en ook direct aanstuurt.”

In de brief vraagt Oudshoorn daarom om een motivatie voor het uitbreiden van de eed. “Kan nader gemotiveerd worden waarom het afleggen en naleven van de eed of belofte op lagere niveaus in hele kleine organisaties, niet onevenredig belastend is en de effectiviteit van de eed of belofte niet aantast?”

Reageer op dit artikel