nieuws

OvFD maakt zich hard voor behoud overheidsbijdrage toezicht

Branche

De Organisatie van Financiële Dienstverleners noemt het teleurstellend dat de minister van Financiën – ondanks stevige kritiek vanuit de Raad van State – vasthoudt aan de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten op de financiële markten. De organisatie heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën ingeschakeld.

OvFD maakt zich hard voor behoud overheidsbijdrage toezicht

De Raad van State zette, zo bleek vorige week, kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel waarin minister Dijsselbloem aankondigt de overheidsbijdrage aan het toezicht van AFM en DNB te schrappen.

Prikkel
Volgens de OvFD dient de minister er op toe te zien dat de toezichtkosten beheersbaar blijven, maar vervalt met het afschaffen van de overheidsbijdrage de financiële noodzaak daartoe. Directeur Colinda Rosenbrand: “De minister geeft aan dat de wet waarborgen biedt om hierop toe te zien, maar die voldoen naar onze mening niet. Feit is en blijft dat een noodzakelijke prikkel om toezichtkosten waar mogelijk te beperken ontbreekt.”

Boeteopbrengsten
Ook vindt de OvFD dat de boeteopbrengsten, voor zover zij het bedrag van € 2,5 mln te boven gaan, moeten worden gebruikt om de stijging van de toezichtkosten als gevolg van het afschaffen van de overheidsbijdrage te beperken. “Deze opbrengsten moeten dus niet verdwijnen in de schatkist”, aldus Rosenbrand.

Andere landen
De OvFD heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën inmiddels opgeroepen om de minister in lijn met bovenstaande kritische vragen te stellen. “Verder kan de Kamer de minister vragen om duidelijkheid te geven over hoe de positie van Nederland zich op dit moment verhoudt ten opzichte van andere landen en ook in hoeverre de toezichtkosten daar nog wel uit de publieke middelen worden gefinancierd.”

Reageer op dit artikel