nieuws

‘Moet ik al betalen als ik een paar vragen wil stellen?’

Branche

De AFM heeft op haar website informatie over serviceabonnementen en nazorgdiensten gezet voor consumenten. Bottomline: betaal niet dubbel.

‘Moet ik al betalen als ik een paar vragen wil stellen?’

De AFM deed recent onderzoek naar serviceabonnementen en heeft daar nu ook in haar consumentennieuwsbrief aandacht aan besteed. “Uitgangspunt is dat u niet dubbel betaalt voor de dienstverlening of nazorg. Soms is er al provisie betaald en heeft u daarnaast ook een serviceabonnement. Voor sommige producten is een serviceabonnement niet nuttig”, aldus de AFM.

Rentevaste periode
Op de site van de AFM vinden consumenten antwoord op veelgestelde vragen over serviceabonnementen en nazorg. Zoals: “Moet ik betalen voor advies als de rentevaste periode van mijn hypotheek afloopt?” Het antwoord: “Aan een nieuw rentevoorstel zijn geen kosten verbonden. Als je een serviceabonnement voor je hypotheek hebt afgesloten, mag je verwachten dat begeleiding bij afloop van de rentevasteperiode is inbegrepen. Je kunt akkoord gaan met het voorstel zonder advies van een adviseur. De AFM vindt wel dat het verstandig kan zijn bij een nieuwe rentevaste periode met een adviseur te kijken of de hypotheek nog steeds past bij je huidige situatie. Als de adviseur in het verleden provisie heeft ontvangen voor het bemiddelen van jouw hypotheek, verwacht de AFM dat de adviseur daar rekening mee houdt bij het bepalen van zijn tarieven.”

Simpele vragen
Andere kwestie: “Moet ik al betalen als ik alleen een paar vragen wil stellen?” Het antwoord: “Nu je de adviseur voor sommige financiële producten rechtstreeks moet betalen, ontstaan er verschillende manieren waarop adviseurs de kosten van dienstverlening doorberekenen. De één zal een paar simpele vragen gratis beantwoorden, de ander niet. Als je huidige adviseur niet de gewenste service biedt, ben je vrij om een andere adviseur te zoeken. De AFM vindt dat een paar eenvoudige vragen stellen aan je adviseur kosteloos moet kunnen, zeker als er provisie is betaald of als er nog steeds provisie wordt betaald aan de adviseur. Dit is anders als je een compleet advies wilt krijgen. Dan is het logisch dat de adviseur kosten in rekening brengt. Maar hij moet wel rekening houden met de provisies die al zijn betaald.”

Reageer op dit artikel