nieuws

Jurjen Oosterbaan ziet problemen in ‘abonnement op maat’

Branche

Bureau D&O begrijpt de angst van de AFM dat klanten ‘dubbel’ (zowel via provisie als via abonnementsgeld) voor de diensten van hun adviseur betalen, maar voorspelt dat het vaststellen van een ‘abonnement op maat’ in de praktijk niet zal werken.

Jurjen Oosterbaan ziet problemen in ‘abonnement op maat’

Bureau D&O schrijft dat in een nieuwsbrief naar aanleiding van recent AFM-onderzoek naar tweehonderd serviceabonnementen.

Term
D&O maakt allereerst korte metten met de term ‘serviceabonnement’. “Een abonnement is een civielrechtelijke overeenkomst tussen klant en financieel dienstverlener. Het gebruik ‘service’ kan dan tot misverstanden leiden. Naar ons oordeel is het correcter om het neutralere woord ‘dienstverleningsabonnement te gebruiken.”

Dubbel
In de AFM-rapportage staat dat bij twintig procent van de onderzochte abonnementen de financieel dienstverlener zowel provisie als abonnementsgeld ontvangt. De toezichthouder is daar kritisch over, ook wanneer de financiële dienstverlener bij de prijsstelling van het abonnement rekening houdt met de betaalde provisie. “Het is in de informatieverstrekking vaak onduidelijk voor welke dienstverlening klanten aanvullend moeten betalen via een serviceabonnement.”

Op maat
Wanneer een financieel dienstverlener toch deze duale beloning wil handhaven dan verwacht de AFM dat de financieel dienstverlener per klant het abonnementsbedrag laat afhangen van de provisie die hij voor die specifieke klant ontvangt. De AFM noemt dit ‘abonnement op maat’.

Volgens Bureau D&O gaat het vaststellen van een standaard abonnementsbedrag op basis ‘kosten minus provisie’ in de praktijk in de particuliere markt niet werken. “Provisie is een generieke beloning voor een generieke prestatie. Mede door de aanbevelingen die de AFM in dit rapport doet, wordt het abonnementsbedrag steeds meer een specifieke vergoeding voor een specifieke prestatie. Die twee bedragen kunnen niet zonder meer op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze bij elkaar worden opgeteld of afgetrokken.”

Reageer op dit artikel