nieuws

Joanne Kellermann verlaat DNB

Branche

Joanne Kellermann stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe zittingstermijn van zeven jaar als directielid van de Nederlandsche Bank (DNB). Dat betekent dat ze de toezichthouder per 1 november 2014 verlaat.

Joanne Kellermann verlaat DNB

Haar besluit is ingegeven door persoonlijke redenen. “Nu de financiële crisis wat geluwd is en de sector in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is dit voor mij een natuurlijk moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt ze.

Toezicht
Kellermann (1960) is sinds 2007 als directielid onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en de toezicht expertise centra. Omdat de huidige crisis mede is veroorzaakt door de cultuur bij banken en verzekeraars, tuigde zij een expertisecentrum voor cultuur en integriteit op waar onder anderen psychologen en sociologen werken. In een interview met AM zei ze destijds de besluitvorming in de boardrooms strakker te willen volgen: “Hoe komen belangrijke besluiten tot stand? Daar kun je achter komen door verslagen en notulen te lezen, maar ook door processen te analyseren. Wordt er bijvoorbeeld inspraak georganiseerd? Ook doen we aan ‘boardroom observations’. Dat betekent dat we letterlijk meekijken met bestuursvergaderingen. Dat kan in eerste instantie wat onwennig zijn voor bestuurders, maar na tien minuten gaat iedereen weer z’n gewone gang.”

Roerig
Voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Raad van Commissarissen zegt Kellermann veel dank verschuldigd te zijn: “DNB heeft in een van de roerigste periodes uit haar geschiedenis volop geprofiteerd van haar grote expertise en betrokkenheid. Afgelopen jaren was zij één van de drijvende krachten achter de veranderslag in het toezicht op de financiële sector. Wij wensen Joanne een zeer succesvolle voortzetting van haar loopbaan toe.”

Gezien de veranderingen binnen DNB door de komst van het Europese toezicht op banken, zeggen directie en RvC zich te beraden op de inrichting van de nieuwe directie. Binnenkort zal daar nader over worden bericht

Reageer op dit artikel