nieuws

INTERVIEW: ‘Knetterhard studeren’ voor resterende 294.000 examens

Branche

INTERVIEW: ‘Knetterhard studeren’ voor resterende 294.000 examens

Er zitten zeker nog kinderziektes in de Wft-examens, maar dat neemt niet weg dat er ‘gewoon knetterhard’ gestudeerd moet worden. “Op vraagherkenning red je het niet.” Zegt Marc de Meij, manager opleiding & organisatieontwikkeling bij Welten. De opleiders hebben tot 1 januari 2016 nog zo’n slordige 294.000 examens te gaan. Erik Mulder, manager bij het CDFD houdt vertrouwen in de goede afloop.

Marc de Meij van Welten (links op de foto) en Erik Mulder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening spreken elkaar sinds afgelopen maart regelmatig. Op verzoek van am: komen opleider en college bijeen om te praten over de laatste ontwikkelingen zoals de recente brief van minister Dijsselbloem waarin hij verbeteringen aankondigt.

Impact
Welten is een van de grotere opleiders (en exameninstituut) in de markt met klanten die soms wel 10.000 mensen op examen sturen. “De impact is gigantisch”, zegt De Meij. “Stel: je hebt 10.000 medewerkers die tussen de twee en drie examens moeten halen en je hebt nu nog 18 maanden. Een deel kan het digitaal af, een ander deel ben je drie dagen kwijt. Sowieso moet iedereen op examen. En dan moet je nagaan dat het zes tot acht weken duurt voordat een uitslag definitief wordt. Dat is een uitdagende planning.”

De Meij zegt dat er voor 1 januari 2016 in totaal zo’n 300.000 examens gemaakt moeten worden. “Let wel, dat zijn meerdere examens per persoon. We hebben er nu na vijf maanden zo’n 6.000 opzitten, we moeten er nog 294.000 in negentien maanden.” Mulder vult aan dat gaat om zo’n 120.000 initiële examens, de rest betreft PE-plus-examens.

Meneer Mulder, de impact op de markt is groot. Komen de verbeterpunten niet erg laat?
Mulder: “Vergeet niet dat we de markt al een half jaar extra hebben gegeven. Eerst lag de deadline op 1 juli 2015. En ja, er zijn nog kinderziektes, maar het zou ongeloofwaardig zijn geweest om het uit te stellen. Je moet het momentum ook pakken. Dat ontstond toen de Tweede Kamer definitief groen licht gaf. Daarvoor mochten we nog niks implementeren. We hadden te maken met een Europees aanbestedingstraject voor de examenbank. Pas na de zomer van 2013 werd duidelijk met welk type vragen het geselecteerde systeem kon werken. Ook het maken van de examenvragen moest worden aanbesteed. Er zijn heel weinig partijen die de nieuw vraagtypen kunnen maken. Bestaand materiaal is soms omgebouwd waardoor er relatief veel tekst in de vragen zat. De nieuwe vragen die nu na een tweede aanbesteding gemaakt worden – in totaal zal de bank 6.000 vragen bevatten – hebben dat probleem niet. Ook kunnen we die vragen beter testen door ze, zonder dat ze meewegen, mee te laten lopen met een examen.”

Zijn de door Dijsselbloem aangekondigde maatregelen afdoende?
De Meij: “Alles wat nu gebeurt, had vorig jaar gemoeten, maar daar hebben we nu weinig aan. Dat het vaststellen van de definitieve uitslag naar 48 uur gaat is heel goed nieuws. Ook verwacht ik veel van de beloofde openheid over de interpretatie van de eind- en toetstermen zodat wij als opleiders beter begrijpen hoe het CDFD de zaken interpreteert. Maar, en nu word ik streng, er moet ook gewoon knetterhard gestudeerd worden. Dat gebeurt echt te weinig. We zien in onze digitale leeromgeving dat de mensen die hard studeren het gewoon halen. Dat vraagt discipline, met vraagherkenning red je het niet. Veel adviseurs willen alleen oefenexamens maken, maar zo werkt het niet. Je zult ook de stof en de casuïstiek tot je moeten nemen.”
Mulder: “De crux van het nieuwe stelsel is het geven van een goed integraal klantadvies. Dat gaat niet alleen om kennis. Het gaat ook om inleven: wie zit er tegenover me? Wat is in deze specifieke situatie het meest effectief? Het gaat om ethische dilemma’s, en dat is niet te vangen in goed of fout. Je moet in een examen bijvoorbeeld gedragsalternatieven in een bepaalde volgorde zetten. Dat is even wennen.”

Die vragen worden nu toch opnieuw beoordeeld?
Mulder: “Als bijvoorbeeld blijkt dat zo’n vraag is voorzien van onvoldoende onderscheidende antwoorden dan passen we dat uiteraard aan. Dat is in een aantal gevallen ook al gebeurd naar aanleiding van klachten en controles. In de brief van Dijsselbloem kondigt hij aan dat alle vragen over professioneel gedrag en vaardigheden en competenties nogmaals worden doorlopen en waar nodig bijgesteld. Dat is een actie die sowieso plaatsvindt, ook zonder dat er klachten over deze vragen zijn gekomen. En zoals ik al zei: de vragen die nieuw gemaakt worden, zullen we beter kunnen testen.”

Krijgen de opleiders daar ook inzage in?
Mulder: “Wij willen niet dat de inhoud van de examenbank op straat ligt. Dat was nu juist het probleem met het oude systeem: achttien instituten die hun eigen examens ontwierpen en het in hun opleidingen precies konden voorkauwen. Bij sommige instituten slaagde gewoon iedereen. Je krijgt dan concurrentie richting het putje. Goed toezicht was niet mogelijk. De centrale examenbank bestaat straks uit 6.000 vragen en de toegang is beperkt tot enkele mensen.”
De Meij: “Wij wisten als opleidingsinstituut voorheen ook precies hoe de examens er op welk instituut uitzagen en daar hielden we rekening mee. Nu zitten er echt Chinese Walls tussen de instituten en het CDFD. Al zijn er ook veel trainers van ons op examen geweest, dus we hebben inmiddels wel een idee.”
Mulder: “Maar bij 6.000 vragen lukt je dat niet meer.”

Hoe moet het nu verder met de studenten van mbo en hbo?
De Meij: “Die curricula lopen van september tot juni. Het is dan niet handig om midden in dat curriculum op basis van oude stof nieuwe Wft-examens af te leggen. De docenten zijn vaak ook geen adviseurs. Ik denk dat als de docenten beter worden toegerust en ook zij inzage krijgen in de interpretaties van het CDFD het al een stuk beter zal gaan.”
Mulder: “En Dijsselbloem heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat een Wft-diploma geen eis is om te kunnen afstuderen.”

Moet je studenten zonder praktijkervaring überhaupt een Wft-examen laten doen?
Mulder: “Je kunt ook de vraag stellen of je überhaupt Wft-advies moet laten geven door iemand zonder werkervaring.”
De Meij: “Tja, al heeft een instromer zijn diploma, dan is dat nog steeds slechts een klein stapje richting integraal advies. Een rijbewijs halen is iets anders dan goed kunnen autorijden.”

Nog 294.000 examens te gaan, gaat het lukken?
De Meij: “Als iedereen hard gaat studeren en de wijzigingen van Dijsselbloem worden vlot doorgevoerd, dan heb ik er wel vertrouwen in. Het enige risico is dat grote groepen mensen gaan zitten wachten. Ook omdat de termijn voor de driejaarlijkse PE-examens dan later gaat lopen. En ik vraag me af of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het allemaal aankan. Er wordt nu door kandidaten erg veel gebeld.”
Mulder: “Dat zijn vooral telefoontjes over de definitieve uitslag en inzage in het examen. Omdat we gaan regelen dat kandidaten direct hun definitieve uitslag krijgen en we meer inzicht gaan geven in welk type vragen foutief is beantwoord, denk ik dat DUO het aan zal kunnen.”

Het CDFD krijgt er behoorlijk van langs, wat vindt u daarvan?
Mulder: “Het is vervelend als dat gebeurt, vooral als de toon onaangenaam wordt. Er is een groep die sowieso tegen verplichte centrale examinering is. En als overheid moet je je natuurlijk altijd inhouden. Ik kan alleen maar zeggen dat het CDFD doorontwikkeld wordt en meer capaciteit krijgt. Onze nieuwe taak vergt dat we ook opener zullen zijn richting de media.”

Tot slot: we vroegen u al eerder of u weet wat een laadschop is.
Mulder: “Ja, ik moest het antwoord toen schuldig blijven maar ik heb het opgezocht. Het is op zich geen gekke vraag. In de eindtermen staat dat een adviseur Wft Schade Zakelijk basale kennis van voertuigen moet hebben. En dan moet je dus weten wat een shovel is.”

Reageer op dit artikel