nieuws

‘Er ontstaat een generatie zonder startkwalificatie’

Branche

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden de suggestie van de minister aan MBO- en HBO-opleidingen om voorlopig de Wft-eisen te schrappen uit de curricula, niet te begrijpen en niet uit te leggen.

Dijsselbloem meldde vorige week dat MBO- en HBO studenten nadrukkelijk onder het gemiddelde scoren. Hun slagingspercentages liggen op respectievelijk 9% en 7%. Maar zijn suggestie om de koppeling tussen schooldiploma en Wft-examens voorlopig facultatief te maken, ondermijnt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de financiële sector vinden de gezamenlijke brancheorganisaties. “Er ontstaat een generatie financiële studenten die afstudeert zonder startkwalificatie voor het beroep van financieel adviseur. Dit terwijl de financiële sector juist op dit moment dringend behoefte heeft aan direct inzetbare gekwalificeerde medewerkers.”

Arbeidsmarkt
Deze ontwikkeling, zeggen de brancheclubs, staat ook haaks op het algehele onderwijsbeleid van het kabinet dat scholen in toenemende mate de verplichting hebben het opleidingsaanbod af te stemmen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. “Dit toont aan hoe belangrijk het is dat voor vakbekwaamheid in de financiële sector beleidsmatige afstemming plaats gaat vinden tussen de ministeries van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.”

Optimisme
In zijn brief komt de minister verder tot de slotsom dat we in het algemeen op de goede weg zijn met het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en de centrale examinering. Volgens Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD is er onvoldoende basis voor dit optimisme. “Juist ook om betrouwbaar en reëel zicht te krijgen op de praktijkervaringen met de examinering, hebben de brancheorganisaties een gezamenlijk ervaringsloket geopend. Zij roepen examenkandidaten op hun ervaring te delen op www.wftexamenloket.nl. Op basis van de bevindingen uit de praktijk zullen zij de minister en de Tweede Kamer informeren.”

Reageer op dit artikel