nieuws

DNB: ‘Medewerker zwakste schakel als het gaat om corruptie’

Branche

De medewerker van de financiële onderneming, inclusief (senior) management, is de zwakste schakel in gevallen waarin corruptie voorkomt. De beslissing om zich in te laten met corrupte praktijken wordt veelal vanuit hebzucht genomen. Het creëren van een bedrijfscultuur waarbinnen corruptie als onacceptabel worden gezien is dan ook van groot belang. Dat en meer staat in de ‘good practices’ die De Nederlandsche Bank heeft gepubliceerd om banken en verzekeraars te helpen om corruptie te bestrijden.

DNB: ‘Medewerker zwakste schakel als het gaat om corruptie’

De ‘good practices’ volgen op onderzoek van DNB waaruit blijkt dat banken en verzekeraars meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken. De publicatie volgt een paar dagen na de bekendmaking van de boetes aan HDI Gerling vanwege corruptie in de vorm van belangenverstrengeling.

Onderzoek
Uit onderzoek van DNB blijkt dat het corruptierisico bij veel banken en verzekeraars wordt gezien als een risico dat is verbonden aan de cliënten van de onderneming. “Hiermee wordt voorbijgegaan aan de corruptierisico’s die te maken hebben met de eigen organisatie, de bestuurders en de medewerkers.”

Narcisme
Al in de werving en selectie van management en medewerkers zou aandacht gegeven kunnen worden aan persoonlijkheidskenmerken die corrupt gedrag beïnvloeden, zegt DNB, met name voor functies waarbij een hoger corruptierisico bestaat. “Bijvoorbeeld door aandacht voor bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals narcisme, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en emotionele instabiliteit in combinatie met de sociale omstandigheden waarin medewerkers verkeren.”

Aandacht
Concreet kan bij een financiële onderneming bijvoorbeeld elk jaar op een andere manier op prominente wijze aandacht worden gegeven aan de anti-corruptieboodschap, het ene jaar via e-learningmodules, het andere via groepsdiscussies of dilemmatrainingen. Ook kan er worden gewerkt met periodieke compliance rapportages aan de Raad van Commissarissen over de inspanningen ter voorkoming van corruptie, zo beveelt DNB aan.

Reageer op dit artikel