nieuws

Dijsselbloem houdt vast aan bonusmaximum van 20%

Branche

Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Dat staat in het wetsvoorstel beloningsbeleid van financiële ondernemingen dat minister Dijsselbloem van Financiën na instemming van de ministerraad vanmiddag aan de Tweede Kamer stuurt.

Dijsselbloem houdt vast aan bonusmaximum van 20%

Vanaf 2015 zijn financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid. Perverse beloningsprikkels en excessieve beloningen worden daarmee aan banden gelegd, aldus het ministerie. De Raad van State noemde het voorstel een ‘vergaande ingreep in private verhoudingen’, maar Dijsselbloem blijft bij zijn bonusplafond.

Op de vraag of de minister vreest dat de vaste salarissen zullen stijgen als gevolg van de bonusbeperking zei hij vandaag tegen het Financieele Dagblad: “Dat zou kunnen, maar de cao’s staan de laatste jaren allemaal op 0%. Als toch blijkt dat de vaste salarissen enorm stijgen, moeten we opnieuw het debat aangaan met de sector. Het zou geen verstandige stap zijn want de sector moet het vertrouwen van de maatschappij na de crisis nog terugwinnen.”

Maatregelen
Naast het bonusplafond bevat het wetsvoorstel ook nog andere maatregelen. Vertrekvergoedingen voor bestuurders mogen nog maximaal één jaarsalaris bedragen en er is een verbod op gegarandeerde bonussen. De maximering van de vertrekvergoeding is na advies van de Raad van State beperkt tot diegenen die het dagelijks beleid bepalen.

Perverse prikkels zoals hoge beloningen en bonussen worden wereldwijd gezien als 1 van de oorzaken van de financiële crisis, aldus het ministerie. “Het wetsvoorstel beloningsbeleid staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter geheel van uitbreidingen en aanscherpingen van regelgeving en toezicht naar aanleiding van de financiële crisis.”

Reageer op dit artikel