nieuws

DGA-pensioen in eigen beheer staat ter discussie

Branche

DGA-pensioen in eigen beheer staat ter discussie

Aanpassing Witteveen-kader 2015

De jaarlijks toegestane fiscale opbouw voor pensioen zal per 1 januari 2015 verder beperkt worden:

  • Maximale opbouwpercentage wordt 1,875% (middelloon) bij een pensioenleeftijd van 67 jaar en een reguliere franchise.
  • Bij eindloon is dit 1,657%.
  • Bij pensioengevend salaris hoger dan € 100.000,- bruto kan op vrijwillige basis netto pensioen worden opgebouwd.
  • Deze vrijwillige pensioenopbouw (salaris > € 100.000,-) geldt voor werknemers, ZZP’ers  en ondernemers.
  • Deze vrijwillige regeling kan door een pensioenuitvoerder in de tweede pijler worden aangeboden; daarnaast – uiteraard – ook in de derde pijler.

Let op: partnerpensioen

Het aangescherpte Witteveenkader heeft ook forse consequenties voor het nabestaandenpen­sioen (partner- en wezenpensioen).

De staatssecretaris van Financiën heeft hierover duidelijkheid gegeven in zijn brief aan de Eerste Kamer van 23 mei 2014:

  • De aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000,- bruto heeft geen gevolgen voor het op 1 januari 2015 reeds opgebouwde partnerpensioen.
  • Is sprake van partnerpensioen op risicobasis, dan zegt de staatssecretaris op basis van een redelijke wetstoepassing toe, dat het fiscale kader voor pensioenopbouw van toepassing blijft, zoals dit gold tot 1 januari 2015; de aftopping gaat wel gelden voor het partnerpensioen over de dienstjaren vanaf 2015.
  • Deze aftopping vanaf 2015 geldt ook voor het toe te kennen partnerpensioen over ontbrekende dienstjaren (tot 67 jaar) en/of bereikbaar pensioengevend loon.
  • Deze beperking van het pensioengevend loon voor het nabestaandenpensioen kan via een nettopensioen of nettolijfrente verzekerd worden (dit laatste met het risico dat een medische keuring moet worden doorlopen).

Wijziging van de pensioenregeling

Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle bestaande pensioenregelingen gewijzigd moeten worden per 1 januari 2015, omdat ze niet voldoen aan de nieuwe fiscale vereisten. Dit is een ingrijpend traject, met name bij pensioen dat is ondergebracht bij een ondernemingspensioen­fonds of pensioenverzekeraar, en indien het pensioen niet geregeld is in een cao. Aanpassing van de pensioenovereenkomst vergt een zorgvuldige aanpak Over de risico’s en valkuilen is en wordt veelvuldig op deze kennisportal gepubliceerd.

Reageer op dit artikel