nieuws

All bases covered?

Branche


Nu steeds meer multinationals uitbreiden naar nieuwe gebieden staan de risico’s van terrorisme en politiek geweld steeds hoger op de agenda van riskmanagers. ACE bracht diverse partijen bij elkaar aan tafel om te praten over voortdurend veranderende risico’s en de stappen die bedrijven hiertegen kunnen ondernemen.

Blootstelling aan terrorisme, politieke risico’s en -onrust zijn een toenemend punt van zorg”, aldus Franck Baron, group general manager, risk management and insurance bij International SOS. “Bedrijven zijn steeds gevoeliger voor een onderbreking van hun business die kan leiden tot een vernietiging van waarde. Risicomanagers moeten zich hier bewust van zijn.”

Tijdens de rondetafelbijeenkomst stelde een risicomanager dat zijn bedrijf de beschikbaarheid van verzekeringen tegen politieke risico’s gebruikt om te bepalen of er uitgebreid wordt richting bepaalde regio’s. “Als verzekeraars het al niet aandurven, waarom zouden wij daar dan een fabriek neerzetten?”

Verzekeringen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van bedrijven en hun werknemers, maar door de veranderende aard van het politieke geweld kan de dekking hiertegen inadequaat zijn. “Een van de grote trends die we hebben gezien tijdens de opstand in de Arabische wereld is dat losse terrorismedekkingen steeds meer ter discussie worden gesteld”, aldus Piers Gregory, terrorism underwriting manager bij ACE. 

Door de onzekerheid over de definitie en de reikwijdte van de dekking in iedere regionale jurisdictie is het samenstellen van een sluitend wereldwijd verzekeringsprogramma een forse uitdaging. Naast het opstellen van een ‘rampenplan’ moet een bedrijf zich ervan verzekeren dat de verzekeringen ‘waterdicht’ zijn, voordat een gebeurtenis plaatsvindt. Volgens Baron ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij zowel verzekeraars als riskmanagers.       

 Lees hier het complete Engelstalige artikel

Reageer op dit artikel