nieuws

Alexander van Voorst Vader overleden

Branche

Alexander van Voorst Vader is afgelopen vrijdag overleden. Dat bericht de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners waar hij tot voor kort plaatsvervangend voorzitter was. Van Voorst Vader was al langere tijd ernstig ziek.

Alexander van Voorst Vader overleden

“Het was bekend dat Alexander al langere tijd ernstig ziek was en een strijd streed die niet gewonnen kon worden. Binnen het bestuur hebben wij in de afgelopen periode met voortdurende bewondering ervaren hoe Alexander, ondanks dat zijn lichaam hem meer en meer in de steek liet, met tomeloze inzet mee bleef denken over de belangen van de leden van de NVHP”, schrijft de vereniging.

Loopbaan
Van Voorst Vader (1948) begon zijn carrière als staflid bij De Nederlandse Bank. Gedurende 12 jaar was hij voorzitter van de NBVA, Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars, de organisatie van kleinere assurantiekantoren die later opging in Adfiz. Nadien heeft Van Voorst Vader nog tal van functies bekleed. Onder meer als directeur SRK Rechtsbijstand, lid van het algemeen bestuur VNO-NCW en lid van de raad van commissarissen ANWB Rechtsbijstand. Voor zijn vele verdiensten werd hij in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Markant
In 2009 werd Alexander van Voorst Vader door de leden van de NVHP gekozen tot plaatsvervangend voorzitter. Het bestuur schrijft: “Hij was een markante persoonlijkheid. Charmant in de dagelijkse omgang, en tegelijkertijd altijd scherp analyserend waar maatschappelijke ontwikkelingen de dagelijkse werkzaamheden van de NVHP leden zouden kunnen raken. De NVHP is hem hiervoor dankbaar en wij blijven ons hem herinneren als een fijn en bijzonder mens.”

Publicaties
Van Voorst Vader is regelmatig geïnterviewd voor AM en voorheen het VB. Bijvoorbeeld in 2002, toen hij bijna afscheid nam van de NBVA. En in 2009 in De Wandeling in Het Verzekeringsblad.

Op vrijdagmorgen 20 juni a.s. zal er in de Grote Kerk te Naarden een herdenkingsmis voor Alexander van Voorst Vader worden gehouden.

Reageer op dit artikel