nieuws

AFM-webinar: veel vakbekwaamheidsvragen beantwoord

Branche

De AFM organiseerde gisteren haar eerste webinar ‘In vier stappen vakbekwaam’ voor adviseurs en bemiddelaars over de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Meer dan 200 deelnemers aan het webinar hadden de gelegenheid om vragen te stellen aan AFM-toezichthouders Elisabeth Bootsma en Joris Blaauw. 

AFM-webinar: veel vakbekwaamheidsvragen beantwoord

Veel deelnemers aan het AFM-webinar hadden bij aanvang van de bijeenkomst moeite om aan te haken. Het fenomeen webinar vraagt enige kennis en ervaring, werd duidelijk. Na een korte samenvatting van de vier stappen, bleek al snel bleek dat de gelijkstellingsregels nog steeds veel vragen oproepen. Ook waren er de nodige vragen over de situatie na 2016.

Of het lesmateriaal wel voldoende aansluit op de examens, stelde een van de deelnemers ook aan de orde. Of dit feitelijk zo is weet de AFM niet, maar zij geeft aan dat het stelsel per januari 2014 is gewijzigd. Tot 2014 was het mogelijk om opleidingsinstituut en exameninstituut te zijn. Nu hebben opleidingsinstituten beperkt toegang tot de examenvragen.
De AFM denkt dat de vertegenwoordiging vanuit de markt best op orde is, maar dat er wel sprake is van een gewenningsperiode. De examenresultaten zijn niet overal even hoog. Volgens de AFM zijn er opleidingsinstituten waarbij het percentage geslaagden veel hoger is. Dit zou betekenen dat de lesstof bij dat instituut wel goed aansluit op de examens. Het staat opleidingsinstituten vrij om zelf  hun slagingspercentage zelf bekend te maken en dit kan leiden tot meer concurrentie tussen opleidingsinstituten, zegt de AFM. De CDFD maakt de overall resultaten bekend.

Andere vragen en antwoorden die aan de orde kwamen:

Wat is de geldigheidsduur van de nieuwe diploma’s en wanneer gaat die termijn in?
De geldigheidsduur voor nieuwe diploma’s is drie jaar. Zodra je bent geslaagd gaat de PE-periode van drie jaar in. De AFM benadrukte tijdens de bijeenkomst dat mensen en bedrijven de geldigheidsperiode van drie jaar zelf in de gaten moeten houden. De toezichthouder kan zich wel voorstellen dat exameninstituten in de toekomst reminders gaat versturen.

Komt er een openbaar register voor diploma’s en PE-certificaten?
Er komt geen openbaar diplomaregister. Daar is niet voor gekozen vanwege onder andere privacywetgeving. De examens lopen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de namen van de diplomahouders worden daar bijgehouden, maar zijn niet openbaar.

Hoe kan het dat geslaagden nog steeds geen diploma hebben?
Er waren in het begin een aantal zaken die moesten worden getoetst volgens de AFM. Voor personen die een voorlopige uitslag hebben gekregen dat ze geslaagd zijn, is het zeker dat ze geslaagd zijn. Bij mensen die in eerste instantie zijn gezakt, kan het zijn dat ze alsnog horen dat ze geslaagd zijn, meldt de toezichthouder. Minister Dijsselbloem de termijn waarin je hoort of je geslaagd bent aanpassen naar 48 uur schreef hij deze week in zijn brief aan de Tweede Kamer over de Wft-examinering. De termijn nu nog 6 tot 8 weken.

Zijn er oefenvragen voor PEplus-examens?
Er zijn geen oefenexamens voor PEplus, wel voor de Wft-examens. De CDFD gaat nog wel oefenvragen beschikbaar stellen voor vaardigheden en competenties, blijkt ook uit de reactie van Dijsselbloem.

Waarom zijn er de slagingspercentages bij mbo’ers en hbo’ers zo laag?
De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat mbo- en hbo-studenten niet verplicht zijn om Wft-diploma’s te halen, al is het wel aan te raden als ze in de verzekeringsbranche willen gaan werken. Volgens de minister zijn de curricula van de mbo- en hbo-opleidingen over het algemeen al een jaar van tevoren vastgesteld en intussen zijn de exameneisen zijn gewijzigd. De AFM denkt dat de oorzaak voor een deel zit in gebrek aan ervaring bij studenten met betrekking tot de vaardigheden en competenties.

De AFM stelt binnenkort een verkorte versie van het webinar met de gestelde vragen en antwoorden online beschikbaar. Vragen kunnen ook worden gesteld worden via het ondernemersloket en via de LinkedIn-groep van de AFM.

Het volledige webinar met alle vragen en antwoorden is beschikbaar via Google+.

Reageer op dit artikel