nieuws

Verbond en FOV zetten stappen om te fuseren

Branche

Het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) gaan in gesprek over een fusie. De komende maanden voeren beide brancheorganisaties gesprekken over de invulling.

Verbond en FOV zetten stappen om te fuseren

De voorkeur van beide organisaties gaat uit naar een fusie met een goede verankering van het FOV-geluid als platform binnen het Verbond. “Uitgangspunt is dat de leden van zowel het Verbond als de FOV zich goed herkennen in een gefuseerde organisatie, die de slagkracht van de belangenbehartiging van de sector moet vergroten en versterken,” bericht het Verbond.

Het is volgens beide brancheorganisaties belangrijker dan ooit om als krachtige brancheorganisatie in gesprek te gaan met toezichthouders en politiek – in zowel Nederland als Europa. Belangrijke onderwerpen zijn de groeiende complexiteit van het toezicht en de regelgeving. “Daarnaast verandert het consumentengedrag in hoog tempo door onder meer de moderne informatietechnologie en veroorzaken nieuwe regels rondom zorgplicht voor een ander, soms ongelijk speelveld ten nadele van verzekeraars,” aldus het Verbond en de FOV.

Reageer op dit artikel