nieuws

Noordelijke assurantieclub gaat in opleidingen: ‘De schrik zit er bij onze leden goed in.’

Branche

EFD Noord, de assurantieclub voor Friesland, Groningen en Drenthe, gaat opleidingen aanbieden in de vorm van workshops, Wft- en PE Plus-opleidingen, inclusief de bijbehorende examens. “We willen nieuwe leden binden aan onze vereniging” aldus voorzitter Pierre Baas.

Noordelijke assurantieclub gaat in opleidingen: ‘De schrik zit er bij onze leden goed in.’

EFD Noord is met 750 leden de grootste assurantieclub van Nederland. De club wil voor de opleidingen gaan werken vanuit Hoogeveen en Leek. “Beiden hebben een mooie opleidingsruimte en beschikken over een examenruimte. Voor bedrijven is maatwerk mogelijk. Denk hierbij opleidingen in de avonduren of op zaterdag.” In een digitale omgeving kan elk lid van de vereniging zijn diploma’s en verdere gevolgde workshops en trainingen bijhouden. “Zo kun je op elk moment een overzicht downloaden en aantonen dat je permanent actueel bent.”

Waarom dit initiatief?
“De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening neemt af en dat zien wij terug in het aantal leden van onze vereniging. Met dit initiatief willen wij het tij keren en meerwaarde bieden voor wat betreft het lidmaatschap van een assurantieclub. Nu permanente educatie en het permanent actueel zijn een randvoorwaarde zijn voor het vervullen van bepaalde functies in onze sector was dit voor ons een reden om ons als vereniging wederom te profileren als opleider.”

Zijn er nog niet genoeg opleiders, ook in het noorden?
“Of er genoeg opleiders zijn is maar de vraag. Er zijn een aantal landelijke spelers maar vaak is het noorden niet dat deel van Nederland dat de meeste aandacht krijgt. Wij zetten in op Groningen, Friesland en Drenthe, dat is ons werkgebied en dat is wel zo overzichtelijk.”

Zijn leden voordeliger uit?
“In moderne termen zou je kunnen stellen dat wij “lean” zijn. Dus weinig overhead, lage kosten en geen winstoogmerk. Dit alles zonder dat dit ten koste mag gaan van de kwaliteit. We willen verder inzetten op opleidingen waarbij je altijd in de aanloop naar een examen les krijgt van een docent. Zo gaan wij ons niet richten op degene die gaat voor zelfstudie. Daarin zit voor ons geen toegevoegde waarde. Maar om een idee te geven, in de totaalprijs van een PE plus opleiding inclusief examen is de prijs van het examen € 100 en dat is een scherpe prijs.”

Eerder zat EFD al in opleidingen, jullie gaan weer terug naar de basis?
“Tja, kennisoverdracht staat als doelstelling in onze statuten. Ooit hebben wij onze opleidingspoot verkocht aan NibeSVV. Later zijn we nog een keer opnieuw begonnen met FidiPé. Dit was een samenwerkingsverband tussen een aantal assurantieclubs. De komst van de nieuwe opleidingseisen in onze branche was voor ons als bestuur een mooi instapmoment. De opleidingsbehoefte is groot en eigenlijk is er binnen de vereniging al heel veel kennis aanwezig. De kunst is om dit met de leden te delen. Met name als je kijkt naar waar we met elkaar naartoe moeten gaan. Kennis is slechts een derde meer van wat er tijdens een examen wordt gevraagd. De rest is het toetsen van competenties en vaardigheden. Dit kun je alleen maar leren van collega’s van ons die in ons vak zitten. Dit zijn de docenten die wij zoeken maar dit zijn ook de personen die lid zijn van een assurantieclub.

Hoe kijken jullie naar de slechte slagingspercentages die de ronde doen?
“Bij een aantal van onze leden zit de schrik er goed in. Het nadeel van PE Plus is een beetje dat een ieder in ons vak eigenlijk alleen maar wil slagen. Dit zonder dat men de intentie heeft om echt iets te leren. Ergens is dit wel jammer, maar het zegt wel even iets over de motivatie. Ons idee is ook dat het te snel instappen in PE Plus onverstandig is. De leerstof zal zich moeten bewijzen en dat vraagt om een verdere doorontwikkeling. Vroeg beginnen heeft als gevolg dat je proefkonijn gaat worden van het systeem. Beter is om nog even te wachten tot na de zomer.”

Reageer op dit artikel