nieuws

KiFiD: TAF moet premie terugbetalen aan klant

Branche

KiFiD: TAF moet premie terugbetalen aan klant

Verzekeraar TAF moet verzekeringspolissen zelf naar klanten sturen en mag dit niet overlaten aan de tussenpersoon, stelt de geschillencommissie van KiFiD in een recente klachtenprocedure van een klant tegen TAF. De verzekeraar moet dan ook de betaalde premies vermeerderd met de wettelijke rente terugbetalen aan de klant.

De klant had met ingang van 1 april 2010 een arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF via tussenpersoon E.P.B. Verzekeringen aangevraagd. In het aanvraagformulier stond vermeld, dat de klant tot 30 dagen na ontvangst van de polis van TAF de polis zonder opgaaf van reden kan terugsturen naar TAF.

Volgens de geschillencommissie moet de verzekeraar zo spoedig mogelijk na het afsluiten van een verzekering de polis rechtstreeks naar de consument sturen. TAF heeft de polis echter naar de tussenpersoon E.P.B. Verzekeringen gestuurd en niet naar de klant. De klant heeft een kopie van de polis pas een jaar later, op 1 juli 2012, ontvangen. Hij heeft toen afgezien van de verzekering en kon dat ook, omdat hij – zoals vermeld op het aanvraagformulier – tot 30 dagen na ontvangst van de polis deze nog kon herroepen. TAF moet dan ook de betaalde premies vanaf 1 april 2010 vermeerderd met de wettelijke rente terugbetalen aan de klant, besluit de geschillencommissie bij bindend advies.

De uitspraak van de Geschillencommissie van KiFiD ligt in het verlengde van uitspraken van andere instanties. Al meer dan 25 jaar geleden heeft de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf uitgesproken dat een verzekeraar belangrijke voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen ook rechtstreeks aan de verzekeringnemer moet doen. Ook toen al mocht de verzekeraar dit niet aan de tussenpersoon overlaten.

De volledige uitspraak is te lezen op de website van Kifid.

Reageer op dit artikel