nieuws

AFM betreurt uitblijven Europees provisieverbod

Branche

AFM-bestuurder Gerben Everts blijft het jammer vinden dat er geen Europa-breed provisieverbod komt voor beleggingsgerelateerde diensten. Dat zei hij gisteren tijdens het Mifid II seminar van De Brauw Blackstone Westbroek.

AFM betreurt uitblijven Europees provisieverbod

Everts bedankte de gastheer allereerst voor de uitnodiging. “En, ik zou het bijna vergeten, voor de afleiding. De afleiding van drukke werkzaamheden op het terrein van bijvoorbeeld toezicht op accountants. U heeft vast ook de kranten gelezen. Bij dit alles zou je bijna vergeten dat de echte uren en overuren van de AFM juist in het werk achter de schermen zit. De noeste arbeid in het uitwerken van technische wet en regelgeving. Het vertalen daarvan in effectief en risicogestuurd toezicht. En natuurlijk de vele uren die gaan zitten in het toezicht houden zelf.”

Mifid
Vervolgens ging Everts over op de Mifid, de Markets in Financial Instruments Directive. Hij gaf aan de regelgeving erg omvangrijk te vinden. “De nieuwe stok om te slaan voor liefhebbers van deregulering en vermindering van administratieve lasten. Het is veel. Het is technisch. Het is omstreden. En het gaat op onderdelen pijn doen. Tegelijkertijd is het nodig”, zei Everts. “De implementatie van de richtlijn heeft consequenties voor onze regelgeving. Ingrijpende consequenties. Denk aan de verbreding van de reikwijdte, de definitie van financiële instrumenten, vergunningplicht en transparantie. Ook kent Mifid II minder ruimte voor nationale beleidskeuzes. Het publicatieregime voor boetes moet worden aangepast. En de bevoegdheden van de toezichthouders moeten worden uitgebreid, zodat ook positielimieten en een verbod op bepaalde producten in de Wft wordt verankerd.”

Compliancedruk
Onder invloed van Mifid-II zal de compliancedruk toenemen, zei Everts. “Alle marktpartijen zullen hun processen moeten aanpassen of in het leven roepen. Dit brengt eenmalige en doorlopende kosten met zich mee. Voor sommige marktpartijen zullen deze kosten hoog zijn; in het bijzonder voor sommige kleinere ondernemingen. Dit kan tot het onbedoelde en ongewenste effect leiden dat diversiteit in de financiële sector afneemt. Dat activiteiten zich nog meer bij de grotere partijen concentreren.”

Provisie
Het is voor de AFM van belang om het provisieverbod zoals we dit in Nederland nu kennen in stand te kunnen laten, zei Everts. “Samen met het Verenigd Koninkrijk hebben we hiertoe een uitzondering voor het zogenaamde inducement regime bereikt. Daarmee kunnen Nederlandse marktpartijen voort op de ingeslagen weg. Nederlandse beleggers en consumenten worden niet alsnog geconfronteerd met verkeerde prikkels die ontstaan door commissiestructuren tussen aanbieder en tussenpersoon. Dit stemt de AFM tot tevredenheid, al hadden we vanwege het gelijke speelveld graag een Europa-breed provisieverbod gezien.”

Reageer op dit artikel