nieuws

Waar moet de AFM in 2015 op toezien?

Branche

De Autoriteit Financiële Markten roept op om inbreng te leveren voor het toezicht in 2015. De toezichthouder wil belangstellenden in staat stellen om in een vroeg stadium mee te denken.

Waar moet de AFM in 2015 op toezien?

“Het toezicht moet zich steeds opnieuw aanpassen aan de veranderende omgeving. Bij de discussie over de financiële sector hoort ook de vraag welk toezicht daar het beste bij past”, zo verklaart de AFM het verzoek om inbreng. “Op welke ontwikkelingen moeten we vooral letten? Wat zijn de uitdagingen de komende jaren? Waarop is extra of juist minder toezicht nodig? Hoe kan het toezicht slimmer worden georganiseerd? Welke risico’s ziet u? Wat kan de AFM verbeteren aan haar manier van werken?”

Reacties van marktpartijen, beleggers, consumenten en overkoepelende (belangen)organisaties kunnen tot 2 juni worden gemaild naar focus@afm.nl. De AFM zal deze publiceren, tenzij de inzender heeft aangegeven hierop geen prijs te stellen.

Reageer op dit artikel