nieuws

Verbond pleit voor kostenvergoeding informatieverstrekking

Branche

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat verzekeraars ook in aanmerking moet kunnen komen voor een kostenvergoeding voor informatieverstrekking aan De Nederlandsche Bank (DNB). Dit blijkt uit de reactie van het Verbond op de consultatie van het Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998. 

Verbond pleit voor kostenvergoeding informatieverstrekking

DNB krijgt met de inwerkingtreding van het besluit de bevoegdheid om gegevens op te vragen voor het maken van statistieken of om te voldoen aan informatieverzoeken van internationale organisaties.

Directeur Leo de Boer: “Het bevreemdt ons dat instanties als het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Stichting BKR wel in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten en private ondernemingen zoals verzekeraars niet. Het is redelijk dat private ondernemingen ook in aanmerking komen voor een kostenvergoeding.”

Het Verbond vindt wel dat de wettelijke verankering voor informatieverstrekking toegevoegde waarde kan hebben voor het scheppen van waarborgen voor ondernemingen waar de informatie wordt opgevraagd. Tot op heden verstrekken verzekeraars op vrijwillige basis de gevraagde informatie.

Daarnaast pleit het Verbond ervoor “om het besluit op bepaalde onderdelen te verduidelijken (DNB mag geen toezicht vertrouwelijke informatie delen) en aan te vullen (zoals waarborgen over de wijze van verstrekking, geheimhouding en het gebruik van de informatie voor het doel waarvoor het is verstrekt).”

De reacties van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken op de consultatie zijn beschikbaar op de website.

Reageer op dit artikel