nieuws

Schippers: ‘Achmea stopt zorgpremie niet in dividend’

Branche

Achmea maakt voor dividenduitkeringen geen gebruik van premies die voor de basisverzekering zijn opgebracht. “Het resultaat uit zorgactiviteiten blijft in het zorgbedrijf van Achmea en wordt dus niet gebruikt voor dividenduitkeringen.” Dat schrijft minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in reactie op Kamervragen van de SP.

SP-Kamerlid van Gerven wilde meer weten van het feit dat Achmea in 2013 € 259 miljoen winst heeft gemaakt op de basisverzekering en € 62 miljoen op de aanvullende verzekering. Hij vroeg aan minister Schippers hoeveel van de € 273 miljoen die is uitgekeerd aan dividend, afkomstig is uit de voor de basisverzekering opgebrachte premies. Schippers schrijft: “Achmea heeft mij laten weten dat er geen sprake is van dividenduitkeringen afkomstig uit de voor de basisverzekering opgebrachte premies. Het resultaat uit zorgactiviteiten blijft in het zorgbedrijf van Achmea en wordt dus niet gebruikt voor dividenduitkeringen. Gemiddeld wordt van elke euro ingelegde zorgpremie voor de basisverzekering 96 cent besteed aan zorgkosten. Aan bedrijfsvoering en opbouw van (wettelijke) reserves wordt respectievelijk 3 en 1 cent van een premie-euro besteed.”

Opsplitsen
Het Kamerlid zou graag zien dat Achmea wordt opgesplitst in een publieke zorgverzekeringstak en een private schadeverzekeringstak. “Ik deel deze mening niet”, antwoordt Schippers. “Het publieke belang en de transparantie zijn in de huidige opzet van het zorgverzekeringstelsel in voldoende mate geborgd. In de huidige constellatie ziet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toe dat alleen zorgkosten die voldoen aan de voorwaarden van de Zorgverzekeringswet, publiek gefinancierd kunnen worden. De externe accountant controleert of de zorgverzekeraar voldoende transparant maakt dat de financiële verantwoording voldoet aan de boekhoudkundige regels. De meeste zorgverzekeraars hebben gekozen voor de rechtsvorm ‘onderlinge waarborgmaatschappij’. In deze rechtsvorm is dividenduitkering aan aandeelhouders uitgesloten.”

Schril contrast
Ook vindt Schippers niet, zoals de SP stelt, dat de winst die Achmea maakt in schril contrast staat met de bezuinigingen in de zorg. “Het is niet mogelijk de winst van Achmea (en andere zorgverzekeraars) in te zetten om bezuinigingen te voorkomen. Bovendien blijven behaalde resultaten van Achmea op zorgverzekeringen in de entiteiten van het zorgbedrijf en zodoende beschikbaar voor verzekerden.”

Reageer op dit artikel