nieuws

‘Rentekorting voor woning Klaas Knot is vorm van bezoldiging’

Branche

Dat DNB-president Klaas Knot dankzij gunstige personeelscondities een rentekorting van 1/3 deel kreeg op zijn ABN Amro-hypotheek van €1.200.000, moet gezien worden als een vorm van bezoldiging. Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op vragen van kamerlid Tony van Dijck (PVV).

‘Rentekorting voor woning Klaas Knot is vorm van bezoldiging’

Knot sloot zijn hypotheek af binnen de DNB-hypotheekregeling voor medewerkers en directieleden en profiteerde daardoor van gunstige personeelscondities. Volgens Dijsselbloem voldoet de hypotheek aan de hypothecaire leennormen, zoals vastgelegd in de ministeriële regeling hypothecair krediet (en de Gedragscode hypothecaire financiering). “Dit is één van de voorwaarden voor deelname aan de hypotheekregeling die DNB aanbiedt als onderdeel van haar arbeidsvoorwaardenpakket. Hiervoor heeft DNB een externe partij geselecteerd via openbare aanbesteding (ABN Amro). Deze kan gedurende het dienstverband van een medewerker een rentekorting geven op de afgesloten hypothecaire lening ter grootte van 1/3 deel, die DNB vervolgens vergoedt aan ABN Amro. Op een rentetarief van bijvoorbeeld 4,5% betekent dit een korting van 1,5%. Deze rentekorting is overigens gemaximeerd.”

Verplicht
Dijsselbloem legt uit dat directieleden verplicht zijn hun hypothecaire lening af te sluiten via de personeelsregeling. “De reden hiervoor is dat DNB het niet wenselijk acht dat directieleden met onder toezicht staande instellingen moeten onderhandelen over hun hypothecaire lening omdat daarbij tegenstrijdige belangen kunnen optreden.”

Bruto
Dijsselbloem wilde niet ingaan op de vraag of het klopt dat de rentekorting Knot een bruto voordeel oplevert van ongeveer € 15.600 per jaar. “Hoeveel loopt de Belastingdienst als gevolg van deze personeelscondities mis?”, was de Kamervraag. Dijsselbloem: “De geheimhoudingsplicht van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen staat er aan in de weg om informatie over individuele belastingplichtigen publiekelijk bekend te maken.”

Goede voorbeeld
Op de vraag of Knot het goede voorbeeld geeft, als hij een hypotheek financiert met een rentekorting waar gewone burgers alleen maar van kunnen dromen zegt Dijsselbloem: “Zoals aangegeven, is de president van DNB als lid van de directie verplicht zijn hypothecaire lening af te sluiten via de personeelsregeling. Het voordeel van de rentekorting dient te worden aangemerkt als bezoldiging in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het totaal van de bezoldiging van topfunctionarissen mag het wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT niet te boven gaan en is daarmee genormeerd.” Hij vervolgt: “Kortingen voor werknemers van banken op de rente voor hun hypotheek en andere personeelskortingen als arbeidsvoorwaarde zijn een toegestane vorm van belonen, zoals het ook bij andere bedrijven toegestaan is om het eigen personeel korting te geven op de eigen producten.”

Reageer op dit artikel