nieuws

Reaal mag provisiebetaling niet stopzetten

Branche

Reaal mag niet eenzijdig besluiten de betaling van provisie stop te zetten en een samenwerkingsovereenkomst wijzigen. Dat is de uitspraak van de rechter in een zaak die Adfiz namens zijn leden had aangespannen tegen de verzekeraar.

Reaal mag provisiebetaling niet stopzetten

Volgens de rechter is wijziging van de provisieafspraken alleen mogelijk met wederzijds goedvinden. De clausule die Reaal in de swo heeft opgenomen voor eenzijdige aanpassing, mag het volgens de rechter niet gebruiken voor een ingrijpende aanpassing als het stopzetten van de provisie. Ook het beroep van Reaal op het provisieverbod als onvoorzienen omstandigheid werd afgewezen.

“De rechter spreekt zich klip en klaar uit en schept hiermee gewenste duidelijkheid over hoe de markt voor de klant goed kan werken”, reageert Adfiz-directeur Hanneke Hartman. Reaal heeft kennis genomen van de uitspraak en beraadt zich nog op de te nemen stappen.

Nationale-Nederlanden
Adfiz heeft naast de zaak tegen Reaal ook een procedure tegen Nationale-Nederlanden lopen om soortgelijke redenen. NN is van mening dat er bij bepaalde wijzigingen op levensverzekeringen een nieuw contract ontstaat dat provisievrij kan worden gesloten. In die zaak heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan.

Reageer op dit artikel